Veien til din indre Mester - GUD I DEG

Det er en stor glede for oss å invitere deg med oss på denne reisen inn i de nye skaperuniversene hvor du selv er mesteren og skaperen i ditt liv. Denne reisen vil bli en helt ny reise for deg hvor du vil få mulighet å integrere deg selv gjennom alle lag av bevissthet opp til 5 dim og videre opp til 14 dim av utvikling og total væren i kilden av deg selv Gud i deg. 

Vi har reist langt som sjeler og er ferdig med å erfare hva dualitet er. Bevisstheten mellom pluss og minus kan oppleves som å være i en kokong eller et stort tomt rom hvor vi har søkt etter oss selv. I denne søken har vi alle vært og erfart gjennom egne opplevelser.

Vi øker vår bevissthet opp i femtedimensjon som alle vet. Det er et valg vi tar ut fra hvordan vi ønsker å leve livet vårt. Vi kan gjøre motstand, ignorere det og holde oss selv tilbake. Men vi kan også velge å gå med strømmen. Vi vil kunne oppleve både å bli dyttet, inspirert og noen ganger tvunget til å forandre livet vårt, for å tilpasse oss denne høye frekvensen.

I denne overgangen skjer det mye med oss alle. Frekvensene svinger mellom 3 – 5 dimisjonen før vi klarer å integrere mer og mer av oss selv gjennom kropp, sinn og ånd. Vi lengter alle etter å være i en tilstand i total væren som er det optimale. Før vi har klart å etablere denne frekvensen som vår fullkomne tilstand, vil vi kunne oppleve å falle ut av frekvensen nå og da.

Dette har Oddvar og jeg observert hver for oss og i andre over lang tid. Derfor er det nå klart for å dele med dere det vi har fått inn fra vårt høyeste selv og kilden av Alt som Er. Gjennom å observere våre kropper i denne overgangen er det også at vi vil hjelpe til ved å dele vår erfaring samtidig være en åndelig guide i disse tider.

Vi vet også at vi skal integrere Lemuria- og Atlantis energien i oss. Det er mange år siden jeg selv Mari Solei møtte disse stegene i mitt liv. I dag er jeg klar for å dele med dere denne overgangen som er svært sårbar og sterkt påvirket av våre liv på et ytre/indre plan.

Det har vært smerte og lidelser, drama og roller. Det er som vi har vært inni et stort spill hvor vi selv har vært brikkene og spillerne samtidig og med hverandre. En fantastisk spill hvor vi i dag kan se oss selv på mange plan i dette. Dette er nå ferdig – spillet er ferdig å vi holder på å avslutte alt i oss selv og gå videre over i en høyere bevissthet.

Det er en fantastisk følelse å få lov til å gjennomskue hvordan dette spillet nå i denne tid forløses utenfor oss på jorden og i oss mennesker. Vi kjenner dette i våre kropper og kjenner det er godt å kunne være i vårt indre rom og skue ut av vinduet.

Hva ser du? Ser du deg selv der ute blant alle menneskene?

Hvordan kjennes det å være deg i denne tid?

Vi stiller disse spørsmålene fordi det er viktig at vi som mennesker forstår at vi er her midt oppi dette og samtidig er vi det ikke. Det er som vi lever i 2 verdener. Er det ikke? Hvor er du i alt dette?

Holder du hjertelyset/flammen din og har funnet veien din? Din vei – ikke andres vei – det er det som er det essensielle.

Mange av dere har vært sammen med oss på veien i et felleskap over lang tid. Vi er utrolig glade for dette felleskapet som har beriket sterkt livet til Oddvar og meg. Vårt ønske på denne veien har alltid vært at du var Deg Selv og på din vei selv om vi har vært samlet som gruppe i en skapende opplevelses energi sammen.

I et nye året har det vært mange tanker og følelser i oss og vi selv står foran en nye begynnelse. Det er alltid slik når noe avsluttes så åpnes det opp ei ny dør. Dette er alltid drivkraften som fører oss videre i oss selv – den dynamiske Guds viljeskraft.

Vi har fått mye info inn til oss i de siste årene om fremtidslinjen og det er ikke alltid like lett å sortere alt gjennom våre hjerter. Nå vi er klare for å føre denne fremtids bevissthet og energi videre ut fra oss. Oddvar og jeg prøver alltid å la oss guide/lede gjennom vårt høyeste selv i samskapelse med den nye jords bevissthet. For det er en samskapelse som skjer og hvor vi opplever alltid å være sammen både i energien og i det fysiske.

Alt er en klargjøring slik vi ser det. Vi skal alle inn i en høyere bevissthet og her er det også at vi alle klargjøres på ulike måter i oss og gjennom våre egne reiser mer og mer inn til oss selv. Her er det også at vi står sammen selv om hver enkelt går sine steg inn i det nye. Ingen har gått disse stegene før oss – dette vet vi. Derfor er det ingen som kan fortelle oss hvordan det er å gå fra en lavere bevissthet inn i en høyere bevissthet.

Vi tenker det er som å gå opp i en høyere klasse med alt som er oss. Da tenker vi på både i kropp, sinn og ånd. Dette er noe ingen har erfart før.

Oddvar og jeg er oppstegne mesterenergier fra før som har vært her. Dette kan gjelde flere av dere også. Dette å være oppstegne fra før handler om å være oppstegne i hjerte eller fra de øvre chakraene. Det å få med oss kroppen og de nedre chakraer er det vi nå erfarer, og det er det ingen av oss som har erfart fra før.

Ja, det er spennende disse stegene vi går. Det som er fint, er at vi er mange som møtes i denne tid og kan velge å dele forskjellige personlige erfaringer med hverandre i denne prosessen eller indre reisen i et trykt rom.

Tidligere kanalisert informasjon er klar til å erfares gjennom handling.

Tidligere informasjon som vi har fått kanalisert ned til oss fra framtidslinjen, er nå klart for å erfares i det fysiske og integreres i de dypere bevissthetslag av oss.

Bevisstgjøres gjennom handling er det neste steg av utvikling vi står overfor som sjeler. Dette kan vi også kalle jording/forankring av våre høyere sjelsstråler inn i kroppen. Dette skjer gjennom at vi lever vår egen sannhet ut fra vårt hjerte. Rommene og portalene i vårt nye indre hus/univers.

Da er det flere rom og portaler som står på vent for oss. Flere av disse rommene erfarte vi på Lemuria – men ut fra en annen bevissthet og energi. Den gang var det flere av oss som mottok undervisning om de himmelske byggesteiner som handler om høyere kjærlighet fra hjerte. Den gang var vi i 5 dimisjon.

Rommene og portalene vi møter nå er nye og i en ny utvidet bevissthet. I gamle Lemuria var jeg Mari Solei en av yppersteprestinne som hadde med opplæring for prestinnene. 

Denne gang vil alt bli annerledes og ut fra en helt annen bevissthet og erfaring.

I tidligere tider var Maria universet (2. superunivers) styrt av Jomfru Maria eller Maria av Nazareth som var det reneste feminine som er skapt.

Det maskuline universet var styrt av Ahmenhah som styrete det 3 superunivers, et univers av bare menn. I dette 3 superunivers av menn, var det synd oppsto for første gang. Dette er veldig viktig siden det er dette som forløses på jorden i dag rundt oss og i oss. Synd er nemlig opphavet til alle følelser, sykdommer og likeså kriger.

Vi skal heale denne energi underveis i oss mens vi erfarer å være oppstegne i kropp, sinn og ånd. Den nye jords bevissthet – de hellige rommene og portalene i oss. På vei inn til den nye jord og den nye bevissthet vil vi møte mange portaler og rom i oss som skal åpnes, skapes, integreres og leves.

Disse rommene er hellige rom som er kanalisert inn til oss alle fra kosmiske mesterenergier via Mari Solei høyere selv. Hver enkelt vil åpne opp disse rommene og portalene på sin egen måte gjennom egne indre beslutninger, opplevelser, erfaringer og gjennom handling. Dette er de forskjellige rom vi skal gå inn i hver måned og der du er skaper og vokser ut fra din personlige bevissthet og vei.

Det er totalt 14 portaler og rom vi møter i 5 dimisjon. Disse rom og portaler vil klargjøre deg som skaper i ny bevissthet. Du tenker kanskje at du er der. Ja - på mange plan er du tilkoblet den 5 dim gjennom dine celler, men det vil ikke si at du er der. Den jordiske del skal integreres helt gjennom hver enkelt lyspartikkel i deg. Du kan ikke nære de gamle partiklene i deg - de kan ikke vekkes - de er døde - borte. 

Vi går inn i en evighetsspiral etterhvert. Rommene og portalene du møter i deg selv her vil være fra 5 dim og oppover til 14 dim. Det vil bli en sterk reise men en viktig reise. 

Dette har vi aldri møtt før ikke engang i Lemuria. Til hver portal hører det et rom som du fyller opp selv ut fra din sjelsbevissthet. Hva du fyller dette rommet med er et dypt personlig valg som du utfordrer deg selv til å føle på å klargjøre som deg.

Pust inn hver portal i deg og spør deg selv om du er der når du leser dette. Dette er ren bevisstgjøring for deg selv. Alle portalene er fra 5 dim og oppover til 14 dim. 

Portaler

Gudommelig frihet

Gudommelig kjærlighet

Gudommelig glede

Gudommelig visdom

Gudommelig sannhet

Gudommelig fred

Gudommelig enhet

Gudommelig takknemmelighet

Gudommelig kraft/styrke

Gudommelig skapelse

Gudommelig manifestasjon

Gudommelig lys

Gudommelig væren

Altet kilden Gud

 

Rommene i ditt indre hus

Pust deg inn i hvert rom og føl om du er på plass i alle disse rom men du leser dette. Dette er ren bevisstgjøring for deg selv. Disse rom tilhører de himmelske rom og arkiv hvor energien er mellom 5 - 14 dim 

Overflodens rom

Kjærlighetens rom

Oppstandelsens rom

Uendelighetens rom

Renselsens rom

Renhetens rom

Næringens rom

Tjenestens rom

Stillhetens rom

Redskapenes rom

Freden og fødselens rom

 Krystall rommet

Edens hage

Gud i deg selv/din indre mester

Alle disse portalene og rommene vil bli innordnet etter hverandre utfra det vi får kanalisert ned. Det vil bli kanalisert ned info om hvert rom inn til gruppa hva de forskjellige rom og portaler kan bli/være for hver enkelt. Dette vil bli en guidet info inn til gruppa og gruppeenergien. 

 

Oppstart og gjennomføring
Vi vil starte opp fra 1 feb. ved å gå inn i ett og ett rom. For hver mnd. beveger vi oss inn i et nytt rom. Du kan selv bestemme om du vil være med på hele prosessen eller velge enkeltrom du ønsker å gå inn i sammen med oss underveis og gruppen.

Hver måned er avsluttende på sett og vis for deg, selv om alt hører sammen. Alt er opp til deg og det er kun du som bestemmer hvordan du går. Alt vil bli din skapelse og ditt personlige ansvar.

Vi blir 2 sendinger hver uke hvor vi møtes i gruppa for undervisning og samtaler. Sendingene vil bli på FB i egne grupper, men vi vil sannsynligvis også ta ibruk zoom.

I tillegg til dette vil vi arbeide med forløsninger og transformasjoner som kommer opp underveis ved bruk av lyspust og transformajsonsteknikken og samtidig gi dere/aktivere energier som støtter opp om veien til den nye Mesterbevissthet. Disse energien tilhører de nye akasha arkivene i ny bevissthet.

Oddvar og jeg vil møte dere sammen, men også hver for oss i gruppen.

Vi vet at dette vil bli en fantastisk reise inn i skaperuniversene hvor du selv vil bli kjent med deg selv og den du er og likeså vekke din egen skaperenergi og manifestasjon som sjel.

Vi gleder oss til å være der sammen med dere i det nye og likeså være med å bygge opp den nye jord inni oss og på utsiden i et felleskap samtidig.

Alt handler om deg og den unike fantastiske skjel du er som lengter etter deg for å forene alle deler av deg selv inn i ONE – Kilden av alt som er.

Vi vil lage en ny gruppe for hver mnd.

 

Pris, påmeldingsmuligheter og betaling.
Påmeldingsfrist 25. januar. 

Det vil være to måter å melde seg på
1. Du velger å melde deg på enkeltportaler/rom. Da betaler du kr 1.000,- hver måned. Påmelding og betalingsfrist er 25 i hver måned.

2. Du velger å melde deg på alle 14 portaler med en gang og får rabatt.
Da betaler du til sammen kr 12.000, -. (Rabatt kr 2.000,- i forhold til å velge enkeltportaler/rom)
Dette beløpet kan deles i 2 om du ønsker; kr 6.000, - ved påmelding og kr 6.000, - senest 15 oktober. Påmeldingsfrist 25 januar.

Påmelding på epost til oddvar@spiritgarden.no innen 25. januar med beskjed hvilken påmeldingsmulighet du velger.

Oppstart: 1 februar.
Mer info om datoer, grupper og sendinger vil følge før oppstart.

Innbetaling Kontonr: 5082.06.63044.
Det er viktig for oss at dere betaler via denne bankkontoen, da det letter vårt arbeide mye. Så tusen takk.

Om det er noe du lurer på, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på epost eller telefon.

Hjertelig velkommen til en vakker reise.

Fra hjerte til hjerte Mari Solei og Oddvar