Energireiser

Reisene har ulike fokus og kan dreie seg om åpning av nye energilinjer og forløsning av gammel blokkert energi både i det ikke- fysiske området, i det fysiske liv og i den indre jord. 

Disse reisene og innholdet blir til ut fra hva vi er kallet til fra et høyere plan og gjennom et samarbeid med et høyere bevisisthetsplan og oss på jorden for å få tilbakeført energi, åpnet opp energi og manifestert inn ny energi på jorden. 

Vi har allerede hatt mer enn 20 slike "energireiser" og de er på mange måter eventyr reiser, magiske, utfordrenede og er viktige for alle å få innblikk i hvordan man beveger energi på et ikke-fysiske og fysiske plan. 
Reisene kan være noen dager og de kan vare mer enn 1/2 år. 

Disse vakre energireiser til inn- og utland handler i sin helhet om åpninger og klargjøring den nye jord, og manifestasjon inn i det fysiske.   
Og hver enkelt som føler seg kallet til å være med på disse ulike eventyrreisene, bærer viktige biter/energier/bevisistheter for at forankring av energi kan skje inn i energifeltet til den enkelte, samt at forankring kan skje inn i det fysiske verden og at energier åpnes opp fra den indre jord. 

Dette er alltid spenende reiser hvor det kan skje mye uventet både for oss som reiseledere og for den eneklete.  Energiene kommer etterhvert som vi begynner å bevege energien - når vi begynner reisen og kommer til ulike plasser og kraftpunkter som bærer mystikkens og alkymistens energier - en verden vi alle skal bli kjent med.     

Hva gjør jeg
Energireiser er reiser der du er hjemme hos deg selv, mens Mari Solei og Oddvar reiser fysisk.
Du kan sette av tid til å gå inn i energien gjennom å følge være i sendinger, se vidoer, bilder, kanaliseringer, healinger, portalåpninger osv.   
Gjennom alt som legges ut, kan du gå inn i energiene og lage din egen reise og opplevelse.  På den måten trener du deg selv til å åpne din bevissthet mer og mer,  slik at du kan gå inn i bilder, trær, steder, energier osv. 
Dette er en del av magiens og alkemistens verden som tilhører den nye jord.   

 

Pilgrimsreise til Nidaros fra Nordlyslandet og lyset i nord.

Det var bestemt for lenge siden

at når tiden var inn skulle mennesken se og være vitne til Lysets indre kraft "lyset i nord".

Mennesken skulle være åpnet opp for denne kjærlighetskraft gjennom naturens ånd i samskapelse medden  himmelske ånds nærvær.

I nærvær fra våre hjerter går pilgrimsreisen utfra Nordlysbyen ALTA gjennom mørketidslandet til Nidaros.

Her vil ditt indre hjertetempel bli reaktivert og klargjort for den hellige by og den nye jord  i oss alle.

Den nye Nidaros er bestemt vil bli templet i det hellige krystalllandet mot nord Norge. Fra de hellige skrifter i Livet bok skrevet av Livets nøkkel vil alt oppstå slik det var ment. 

Nidaros skal oppstå inni oss som den domen som bærer den hellige kraft i vårt indre.

Fra Nordlyskatedralen i Alta starter reisen som beger og rammer inn de 7 hellige fjell på reisen.

Disse hellige fjell er: Oksfjordjøkulen, Seilandsjøkulen, Saana,