Det er ikke lagt inn noen video

Din indre Akasha

DIN INDRE AKASHA 
EN MAGISK ENERGIREISE PÅ DET YTRE OG DET INDRE PLAN.

Varighet: 25 juni – 1. desember (med innlagt sommerferie – les mer i detaljert plan).

 

Vi kommer til å åpne opp de nye energiene i AMENTI fra Kåfjord i indre Troms hvor alle arkivene ligger bevart.

I direkte sending vil vi lede deg inn i Gorchacanyon , Ørndalen og inn i den feminine Kristusportal. Før dette vil ta dere med til den berømte Oksefossen som stuper i sin villskap fra fjellet med en magi som kan tar pusten fra hver enkelt. Dette må oppleves og er vanskelig å beskrive.

Her vil du kunne åpne deg for vannelementet og hvor du mottar en indre renselse og dåp av den hellige ånds kraft gjennom vannkrystallene.

I Kåfjord ligger 18 dimisjoner.

For 20 år siden ble jeg vist denne store Akashaboken som lå inni mellom fjellene der og hvor Nord-Europas smaleste canyon ligger.

Den gang ble den feminine Kristusportal åpnet over LYSET I NORD.

Fra da av aksellerte energien ut over jorden. Før dette ble NORDLYSPORTALEN åpnet 28 feb. 1999 i TROMSØ over Ishavskatedralen. Dette gjorde at energiene ekspanderte på alle plan og en lang reise begynte som var planlagt fra et høyere plan.

ER DU KLAR TIL Å ÅPNE OPP DEN INDRE AKASHA I DEG?

DETTE VIL OGSÅ ÅPNE OPP ALLE DINE PORTALER TIL DEN INDRE AKARTHA/DEN INDRE JORD – DEN NYE JORD.

Ønsker du å vite hvem du er?

Alt ligger bevart inni deg. Ønske du å komme i kontakt med deg selv og dine evner – dine gaver du har med deg?

Ønsker du å gå inn i din indre visdomskilde?
Her ønsker devaene deg velkommen. Hvor også krystalldevaene møter deg gjennom som knuser hvert sandkorn og hvor du gjøres klar til å bære ditt eget lys og fakkel.

Er du klar for å åpne opp dybdene i deg å møte deg selv på alle plan?

Du kan reise innover eller utover. Stå på klippene eller se inn i din indre portal av kreativitet og visdom. Stå på klippene å se inn i ditt indre lanskap som kommer frem fra glemselens slør.

Klippen og fjellet er deg. Treet er deg- strået og blomsten er deg.

DEN INDRE AKASHA OG AKARTA VENTER SPENT PÅ DEG.

Ved å kommunisere med bølgene – krystallene – treet - strået –stein kan du åpne opp portalene i deg lag for lag og oppleve alt innvendig fra.

Portalene står i rad og rekke – dine indre arkiv å venter på deg.

Du er ALT dette. ALT ER DEG ____________________________________________________________________________
Reisen er guidet fra den nye jords energi og vil bli tilrettelagt din sjels utvikling og en sammensmelting av kropp, sinn og ånd.

Reisen inn i ditt indre Akarsha vil handle om åpning, forløsning, påkobling, behandling, healing og integrering inn i din fysiske kropp.

Alle energier er hevet til nye bevissthetsnivåer og tilrettelagt deg/den indre nye jord i jord.

Varlig med en lekende kjærlighetsenergi åpnes du lag for lag utfra deg selv og det du velger.

Ingen forstyrrelser – ingen krav- ingen agenda.

____________________________________________________________________________

SENTRALT I REISEN STÅR:

1. Ditt indre Akasha – den indre Amenti i deg. Ditt indre celleminnearkiv.

2. Kommunikasjon gjennom alt levende.

Her kan du åpne opp for kommunikasjon med alt levende. Du vil bli ledet gjennom pust, meditasjon, healing, aktivering, lyskoder, hellig geometri.

Ikke som før hvor aktivering var en del av den gamle måten å åpne opp energier på.

Denne gangen er det DU SELV som aktiverer deg selv hvor vi holder energier for deg.

Alt vil bli helt innrettet den nye bevissthet.

Oddvar vil lede dere gjennom coaching for at du skal komme i kontakt med de indre deler av deg selv.

Mari Solei forteller og innordner seg deg og din energi inn i de riktige frekvenser hvor du kan oppnå forbindelse med naturdevaene (det høyre selv) i alt levende.

Avatarånden og avatarrikene venter på deg.

Oddvar og Mari Solei er begge avatarer. Dette gleder vi oss til.

Jeg Mari Solei vil lede deg inn i blomsten, treet, stein, alle naturrikene - småfolket, kerubiene, alvene osv.

Du vil få åpning/påkobling av symboler til de forskjellige energiene som er kanalisert ned til oss.

____________________________________________________________________________

EN PERSONLIG REISE

Reisen vil bli en personlig reise hvor du er den sentrale person og hvor du tar ansvar for dine opplevelser, din ekspansjon og dine forløsninger underveis.

Vi vil følge deg med sending via samtaler, healing, videoer og workshop på FB.

____________________________________________________________________________

SLIK VIL DISSE 4 MÅNEDER SE UT FOR DEG

DEL 1

Juni
Åpning/påkobling  av Amenti, aktivering og klargjøring begynner.

Jeg og Oddvar vil være fysisk tilstede i Kåfjorden når aktiveringen starter for å aktivere energien og knytte energien helt inn i det fysiske.

SOMMERFERIE
Fra 1. juli til 25. august vil det bli sommerferie.

I denne perioden vil du være i egen prosess. I denne perioden (sommerferien) hvor du er i deg vil Oddvar og jeg være på ytre/indre energireise reise til forskjellige energiplasser for deg. Dette for å gjøre klar energien til deg. Vi vil besøke forskjellige energipunkt for deg – ta ned kanaliseringer, lage videoer som er knyttet inn i energien til den indre reisen. Her vil det bli mye forskjellig som vi vil dele med dere når sommeren er over. Så gled dere. Vi skal til forskjellige energiplasser i Troms og Finnmark, men også andre plasser.

DEL 2.
Oppstart: 25 august.

Ditt indre Akasha

1. Analyse av din kroppsbiologi (personlig veiledning 1 time)

2. Her vil vi guide seg innover ved hjelp av kraftpunkt i naturen, naturelementer osv.

3. Her åpner vi oss opp for den indre AKASHA/AMENTI og alle de fantastiske arkivene som ligger der på vent.

4. Her vil du få mulighet til å integrere deg selv fullstendig som sjel inn i en menneskekropp. Her vil vi arbeide alene, men også med hverandre.

5. Her vil det bli nedlastning/påkobling av Akasha symbol som har med den nye bevissthet i deg. Disse symbolene vil være med å åpne opp dine indre arkiv. Krystall på krystall vil kunne åpnes i deg utfra det du velger som sjel.

Under denne reisen vil vi være innrettet en høyere plattformen for hver enkelt. Dere vil bli guidet innover på hver deres måte. Her vil vi dele med dere videoer, workshop, samtaler, reiser og lignende som vil hjelpe deg og koble deg inn i energien. Dette vil være med integrere /skape den nye bevissthetskroppen i deg. _____________________________________________________________________________

Mari Solei vil her dele med dere hvordan hun lever i kontakt med alt samtidig og være en guide for dere gjennom hele reisen.

Oddvar vil benytte seg av coaching for dere i gruppen. Likeså veiledning og healing.

Det vil være mulighet for private timer om dere ønsker til redusert pris. 

Mari Solei vil være behjelpelig med kanalisering, veiledning.

Sammen vil vi bidra til samtaler, healing og veiledning og underveis for å hjelpe deg til å nå dine mål/ønsker.
____________________________________________________________________________

Vi elsker å hjelpe andre på denne måten fordi dette bringer oss nærmere oss selv. Det å være der for andre utfra det høyeste å beste i oss selv er det som er drivkraften for oss i vårt arbeid. Vi kan aldri gi andre noe vi selv ikke er klargjort til. Slik er det. Dette er viktig for oss begge. Vi vil at det vi gir av oss selv også skal være selverfart. _____________________________________________________________________________

Vi ønsker dere alle velkommen til denne reisen som handler om tilstedeværelse og klargjøring inn i den nye kroppens lysbiologi og kjærlighet.

Kjenn inni hjerte ditt om dette synger inni deg. Dette er din reise hjem til deg selv. 
_____________________________________________________________________________

PÅMELDING OG PRIS

Påmelding
Om du føler dette er interresant for deg så,  kan du sende oss en påmelding til oddvar@spiritgarden.no.
Ring ev. Oddvar på 95051226 eller Mari Solei på 94111188.  

Påmeldingsfrist:
18 juni 2020

Pris:
Kr 8.000,-.
Beløpet kan betales helt eller deles opp i inntil 2 eller 4 etter avtale.

____________________________________________________________________________

Hjertelig velkommen.💔

Mari Solei og Oddvar.