Viktige linker til andre sider som har med pilgrimsreisen

Introduksjon til pilgrimsreisen fra Lyset i Nord til nye Nidaros

En vakker sang fra nord

Reiserute for pilgrimsreisen

Velkommen til sterke møter med hellige fjell og kirker på en indre vandring fra det hellige land Finnmark/fra Lyset i Nord til nye Nidaros.

Nedenfor finner du planlagte datoer for reisen, steder, kirker og fjell.  Og noe om selve reiseopplegget på denne energireisen helt inn i det fysiske.  
Datoer kan bli noe justert og klokkeslett på sendinger fra de ulike plasser vil bli kunngjort senere.

Pilgrimsreisen starter 29. november og avsluttes 12. desember. 

Hvordan foregår denne pilgrimsreisen

Mange har gjennom flere år vært med oss på denne type energireise for å heve sin egen bevissthet og med å bygge/åpne nye energilinjer for den nye tid og forløse/heale gamle fotspor. Disse sjeler er godt kjent med hvordan vi gjør våre reiser og hvorfor - dvs. hvilken bevisistheten bak som kaller. 
Derfor føler vi nå at det kan være viktig å gjennoppfriske hvorfor det er viktig å være påmeldt/delta på denne Pilgrimsreisen og hva som er annerledes når du sier ja til å delta kun i form av din energi/på et energiplan.  

På denne Pilgrimsreisen reiser Mari Solei og Oddvar fysisk til de ulike steder/plasser og aktiverer/aksellerer og påkobler energiene fra en høyere bevissthet som er trådt frem.   
Og tenner fakler og lager sendinger. 
Alt dette skjer i en egen lukket Facebook gruppe.
Når du melder deg på Pilgrimsreisen, deltar du hjemmefra med din energi og er med i den gruppen som gjør dette viktige arbeidet for seg selv og menneskeheten.  Da kobles du på/aktiveres inn i de nye energier helt inn i det fysiske. 

Mari Solei og Oddvar  sin tjeneste er å være transformatorer for energien fra et høyere kosmisk plan ned til deg til og din fysiske kropp og opp til deg fra Moder jord og til din fysiske kropp.  Det er din kropp som er viktig nå, ikke kun din energi. 
Pilgrimsreisen handler om en sammenkobling av det ikke fysiske og det fysiske deg.  Det handler om forening av himmel og jord og det fysiske deg som en klargjøring til den nye jord inni deg. 
Det handler om deltakelse, medvirkning, samskapelse og samarbeid.  Universet er skrudd sammen av disse aktive og dynamiske ingredienser på et fysisk plan, for at vi som sjeler skal få våre egne opplevelser og erfaring hva det er å være seg selv og være sammen i kjærlighet.  

På den nye kjærlighetsjord er du forent med alle deler av deg -forener den spirituelle del av del og din fysiske del av deg fopr å knytte energien gjennom deg. 
Ditt eget indre åndelige vesen kommer frem som det samme som du utgir deg for i det fysiske, ingen seperasjone eller splittelse.
På veien hjemover forener du alle sjelebiter av deg tilbake til ONE, til Lyset i Nord - til selve kraftkilden i deg når du aktiverer krystallene som ligger i den indre jord - krystallene som du allerede la ned før du inkarnerte som menneske på jorden.
Krystallene og krystallenergien venter på deg og klargjøres til å aktiveres inn i din fysiske ryggrad. 

Ved å delta direkte på reisen, får du energien helt inn i det fysiske.  Du sier ja til deg selv og til en indre reise, prosess, åpning og integrering helt inn i det fysiske allerede fra du melder deg på til reisen slutter den 12 desember. 
Du blir og innhyllet i et eget healingrom som er laget spesielt for denne reisen og for å støtte dine prosesser med fysisk og energimessig integrering. 

Noen utrykker at de vil ta del på et energiplan og det er riktig fint når det er i samklang med vedkommendes sjelsplan.   Da arbeider energien kun på et energiplan for vedkommende og ut fra en overordnet kosmisk bevisisthet.  Ikke i det fysiske, inn til kroppen. 
Og det blir da ikke en indre reise på samme måte som for de som fysisk føler med i gruppen og de prosesser og guidinger som foregår i gruppen.  

Pilgrimreise fra Lyset i Nord til det nye Nidaros

Velkommen.

Ja, her er vi i denne stund. Kanskje mange av dere har ventet - ventet lenge på denne reisen.

Urfolket har ventet lenge og vi kontaktes fra Mayafolket fra nord.

Reisen er allerede fullført i vår tidlinje vår fremtidslinje. Vi er her i det fysiske for å fullføre denne reisen i avslutningen av den 3 dim.

Lyset i Nord bringer oss fra vårt hellig hjerte i spirit til vår hellige nye kjærlighetsjord inni oss.

Dette handler om forankring (nedstigning) av den hellige gral gjennom våre kropper.

Den nye Nidaros bærer kroppens hellige senter.

Gralskoder og graelsenergier som ligger inni jorden (Lyset i Nord) og likså inni oss bringes nå til det hellige tempel i oss - den nye Nidaros.

Dette templet er i våre hjerter - men også fysisk. 

De hellige fjell ringes inn som orktaver av toner som spiller sin sang i tidlinjene gjennom de hellige fjell i nord som vi kjenner som krystallenergiens grunnsøyle i våre nye kropper.

De hellige fjell, iskrystallene bærer koder som er lastet ned i det fysiske og løftes nå frem fra isbelagte tinder som et barn under/over Nordkorset.

Nordkorset - flammekorset for fred bæres i våre hender, ut fra våre hjerter gjennom våre indre kjærlighetsbarn som er renset og oppstått på nytt i en ny skapende kjærlighetskraft.

Vår korsfestelse av våre fysiske kropper og vår åndelige del er over. 

Dette vil bli en stille indre reise for hver enkelt av oss samtidig som vi er sammen.

Oddvar og jeg reiser fysisk og dere i form av deres energi.

Dette vil bli en energireise uansett om du er med fysisk eller gjennom en nettbasert reise her med oss.

Vi starter i Kautokeino hvor vi tenner Nordlysfakkelen for fred i våre hjerter - men også fysisk for hver enket av dere der dere er.

Du finner en større oversikt over reiseruten lenger ned på denne siden.

Velkommen!

29. november - klargjøring

Aktivering av den nye kroppens energitempel.

Klargjøring for reisen.

Lyset i nord (Diktsamling av Mari Solei)

Æ står å ser opp mot lyset som flommer over natthimmelen som lysende hender som vinker ned til meg.
Lyset skaper seg om til de mest fantastiske og levende lysformasjoner jeg kan tenke mæ . 

I lyset i nord finn æ dæ - far. 

KAUTOKEINO KIRKE

ISKRYSTALLENE

GULLEGGET VED JULS SØLVSMIE

1. desember - Kautokeino

Vi møtes utenfor Kautoeino kirke med fakkeltenning.

Det er som om hele Kautokeino er omkranset av en is blomstring som er så vakker at det tar helt pusten fra oss som er her.

Mens jeg skriver dette kommer energien inn til meg å bryter gjennom mine ord som dere vil merke. Dette er kraften fra Morgenstjernens soltempel som flower igjennom til oss her.

I solens land har rein-simla holdt en magisk energi av overflod og gull.  Simla oppfører seg annerledes hvor Oddvar og jeg har opplevet et møte med denne magiske kraften på mange magiske måter som er helt utrolig.

Dette vil skje i mange forskjellige dyrestammer og fuglestammer, hvor fokus vil bli annerledes.

Denne energien som forløses fra Kautokeino har vært holdt av devariket, naturen og samefolket (urfolket) og moder jord.

I Kautokeino ligger et solportal (senter).  Det sees som et indre feminin kraft sentrert inni jorden. Vi kan se dette inni oss mennesker også. Dette kan minne om ei morkake og som kan minne oss om et fødselsfrø for hele skapelsen. Denne feminine kraft kan minne om en morenergi som omfavner alt i skapelsen.  En morenergi holder alt og gir næring til alt i naturen, menneskene, dyrene, fuglene, fiskene osv.

Dette er en indre kraft som har lagt i moder jord i "Lyset i nord "som har våknet mer og mer og som nå forløses.

Dette skjer samtidig i oss mennesker. Denne kraften tilbakeføres til oss alle. Dette vil si det samme som at alt blir tilbakeført til ONE.

Nå er vi i stand til å forstå og vedsette skapelsens grunnenergi. Vi er ikke små barn lenger i forståelse og kunnskap. Men vi er som små barn som skal begynne å leve ut kunnskap og visdom gjennom våre hjerter.

Det vises et indre sentrum av kosmos som har med Nordkalotten å gjøre. Det visers en stor åpning til den indre Akartha her.

Fra solens land er det blitt tidligere åpnet opp en portal for energiene fra solens hjerte.

Fra åpning av Morgenstjeneportalen 11/02 2017.
Norge består av forskjellige energier som er blitt åpnet over lang tid av mennesker som har stått som lyssøyler og gralsbærere for energien.

Dette som nå skjer vil ha en større global påvirkning for hele menneskeheten hvor energien fra lyset i nord vil ekspandere på en ny måte.

Ny skapelse (et nytt økosystem) som vi alle er tilknyttet vil ta plass.

I Kautokeino ligger en Gudeenergi som ble lagt ned fra begynnelsen av dette univers og som er som et tre hvor forgreiningene strekker seg ut over hele jorden fra nord. Det kan sees som et tre som er plantet med røtter tvers gjennom jorden – hvor røttene har vevet jorden inn i en kokong som forløses nå.

Det kan sees som vi har blitt holdt av en feminin Gude kraft inni en kokong og beskyttet av den maskuline utenpå. Vi er frøet for den nye skapelse alle sammen. Dette har blitt vist meg  Mari Solei - symbolks i mange år. Det er vakkert det som skjer i dag/ i denne tid.

Dette landskapet full av is blomstrer som er så vakkert kan symboliseres som et is templet forløses (isblomten) i oss mennesker og smelter sammen med den maskuline delen av oss. Dette var bare et symbol som kom til meg her jeg skriver.

Morgenstjerneenergien er Kristus energien som forløses i oss mennesker. Det er denne bevissthet vi alle går ut av og over i vår indre Mester og indre Kristus.

Det er som et slør som forløses. Kristus har alltid vært her, men vi mennesker har vært innkapslet i et slør/illusjon gjennom våre erfaringer og vår bevissthet.
Vi er ferdig å erfare nå og vi skal alle hjem i oss selv.

Dette sløret løftes nå ut fra følelsene våre samtidig som vi kommer nærmere og nærmere oss selv og kilden Gud i oss. Denne energi påvirker den indre Akartha inni jorden og det fødes nå ut krystaller/energier – diamant/energier. Dette skjer gjennom åpning fra ytre/indre (kosmos) samtidig og gjennom oss alle.

SIRIUS

HAMMERFEST KIRKE OG HÅJA SETT FRA SALEN

ISBJØRN SOM SYMBOL

2.desember - Fakkeltenning av Lyset i Nord i Hammerfest.

Tenning av Nordlysfakkelen på Salen i Hammerfest med utsikt mot Håja.

I Hammerfest kom det ned en energilinje fra Sirius som ble koblet på og gikk ned i havet utenfor Melkøya. Dette skjedde april 2016.

Her begynte en stor renselse fra Sirius ut over jorden fra nord. Dette gikk sterkt på havområdene. 

Vi kobler oss på denne lyslinjen fra Sirius. 

NORDLYSKATEDRALEN

ØKSFJORDJØKELEN

HALDDE OG NORDLYSOBSERVATORIET

3. desember - Alta

Fakkeltending ved Nordlyskatedralen.

Et veldig stort energiarbeid over nordlysbyen Alta. 

Åpning av hovedportal fra Cygnus, linjer til Øksfjordjøkelen og Seilandsjøkelen.

Påkobling til 4 energisøyler som har med forankring inn i det fysiske.

Les mer på linken oppe på hovedlinja under pilgrimsreisen angående aktiveringer. 

Isbreen

ISBREEN (Dette diktet kom til meg på Svalbard )fra en god venn. 

Isbre – bre din kappe av kulde, over jordens første frø. La det hvile der under, til vi gir det dets brød.

Bre ditt skall av krystaller over livet som var, la det briste og bære, så vi ser hva vi har.
Bre et teppe av solskinn over kulde og is, slik at breen får smelte og vi ser det fins liv.

Bre en vind over ødet – slik at frøet kan fly Til en blomst langt der ute – som bli født helt på ny. Som et menneskets redsel for å smelte sitt skall, har naturen den samme katastrofe å fall.

Som en tåre på kinnet smelter breen der hen, tro og håp gjør at livet vil vokse igjen.
Og til slutt står en blomst i sin vakreste prakt. Det er deg du har funnet under isbreens makt.

4. desember - integreringsdag

Denne dagen har vi retreat for å integrede de sterke energien vi har møtt så langt. 

Bruk dagen godt med pustemeditasjon og hvile så godt dere kan. Drikk masse vann å ta godt vare på dere selv til reisen videre. 

Lykke til!

OKSEFOSSEN I KÅFJORDEN I TROMS

DEN FEMENINE OG MASKULINE KRISTUS PORTAL OVER KÅFJORDBRUA

DEN VISES STEIN I MAYAFOLKETS DAL (REISADALEN)

5. desember - Mayadalen/ Kåfjorddalen/ Sana/Skibotn

Fakkeltenning alle steder.

1. Vi stopper i Mayadalen hvor vi kobler oss på Mayaenergien og takker naturen og Mayafolket for det de har hold. Her kobler vi oss på 7 krystaller som ligger i Reisaelva som Mayafolket/ urfolket la ned ved skapelsen. 

2. Vi kjører videre til Kåfjorddalen. Her kjører vi opp på Kåfjordbrua og tenner fakkel over den "Store hellige kristusportal i nord "som nå er en forent portal av femenin og maskulin energi. Her kobler vi oss på energilinjer/kraftpunkt ut over hele jorden fra Lyset i nord.
I Kåfjord ligger 18 forskjellige dimisjoner. Her er det åpnet opp mange portaler å energipungt inn over fjellkjeden som strekker seg mot finnland det det hellige fjell Saana og Halti.
Her ble Lyset i nord åpnet 2 mai 2000 hvor Lady Venus og Sanat Kumara tok plass fra et høyere nivå inn i det fysiske ved å holde ledertråden videre gjennom et samarbeid. Pustemeditasjon.

3. Videre besøker vi det hellige fjellet Saana som ligger i Finnland hvor vi tenner fakkelen vår. Vi kan ikke reise inn i Finnland men gjør dette på avstand.
Vi kjører derfra ned Skibotndalen(engledalen) og puster oss inn i 7 forskjellige energiportaler som holder forskjellige energier for den fysiske kroppen vår. Disse er åpnet opp i det siste. Vi besøker også rubinkrafta i engledalen. Vi kobler oss til slutt inn i Kerubikrafta og kerubienergien og ønsker de velkommen til å bli med oss videre på reisen mot sør.
Dette blir også en sterk dag for oss alle.
Ta vare på dere selv å takk for denne fantastiske dagen.

6. desember - Integreringsdag.

Kjærlighet ( Fra diktsamlingen "Lyset i nord")

La dere bli opfavnet i kjærlighet - dere bærer Moder jords celler og hukommelse.
Glemselens slør skal atter en gang bli frigitt,men denne gangen mens dere ennå er vandrere i denne dimisjons virkelighet.

Dere vil se at alt det dere har lengtet mot finnes inni dere selv. For deres kropp er deres tempel og når dere er mestere over deres kropp vil dere være mestere  i dere selv og den nye kjærlighetsjord. 

Det er denne energi som dere åpner opp for. Som et nyfødt barn som ligger badet i deres egne armer - i Guds kjærlighet som og er deres. 

Som et nyfødt barn som har fått sin første tann skal dere på nytt begynne å spise fra kildens bord av fruktene som alltid har vært der for dere. For slik som vintreet bærer frukter - bærer dere frukter. Dere er selv vintreet - dere er selv grenene som bærer fruktene . 

Kom - kom kjære for alt er servert. 

Namaste!

ISHAVSKATEDRALEN

TROMSØ

TØNSNES PORTALEN

7. desember - Tromsø - Tønsnes.

Nordens Mekka 

Tromsø og Tønsnes (Fakkeltenning ved Ishavskatedralen).

1.Her ble den første portal over Lyset i nord åpnet. Nordlysportalen 28. februar 1999. 
    Påkobling til fjellene: Blåmann, Tromsdalstind, Håja). 

2.Her ligger bevissthetsportalen som ble åpnet for et år siden.

Her ligger de hellige byggesteiner som nå er ført ut over hele jorden. Disse steinen har en magisk helbredende kraft som kan oppleves gjennom ditt hjerte. Mange har fått kjenne på dette.
Disse steinene vil hjelpe deg til å åpne deg opp til ditt indre hjerte i kjærlighet. 

Vi kan sende steiner til dere som er med på turen om dere ønsker. 

3.Her ligger det første bønneplass i nord.

4.Her ble hele skapelse byggesteiner lastet ned.

Dette vil bli en kraftfull dag i kraftfulle energier. Vær i hjerte. 

Fyrløkta langs leia på Tønsnes.

KONGEFJELLET "BREITIND" PÅ SENJA .

UTSIKT MOT HUSØYA PÅ SENJA

TUNGENESSET PÅ SENJA

8.desember - Senja

Vi kjører ut fra Tromsø på vei sørover.

Vi kjører til kongefjellet Breitind på Senja for å hilse på trollmor og trollfar og de indre devarikene i moder jord.

Devariket jubler hører jeg her jeg skriver.

Inngangsporten er i Breitind. Senja er den storst eventyrportalen på moder jord. Her finnes alt det vi har skapt og har lagt ned langs vår reise.

Jeg hører en lyd/stemme som sier. : "HØNA KLUKKER I BERGET - HØNA KLUKKER I BERGET"

Det er mulig at vi blir styrt ut til Erfjorden hvor lysportalen på Senja ligger. Her står Metatron og holder sine hellige koder for den nye kjærlighetsjord.
Den nye Metatrons kube. 

Om været og forholdene er bra vil vi kjøre ut dit. men alt handler om kjøreforhold. Det er stor skredfare langs veien der. 

Vi er åpne for dit vi skal i kjærlighet fra våre hjerter. 

Namaste!

Mest sansynlig vil vi bruke hele dagen her. 

JUNKERDALSURA

JUNKERDALEN

JUNKERDALEN

9 desember. Saltfjellet

Vi rusler sørover langs leia.

Vi stopper på Saltfjellet og besøker Junkerdalsura. Her ligger 13 dimisjoner som fra før av er åpnet.

Småfolket i dalen har hold en stor overflodsbeger som de står klare for å åpne for oss. Gaver - gaver - gaver.

Vi tenner vår lysfakler å tar  en lysmeditasjon sammen i Junkerdalen sammens med småfolket. 

Ørna (Fra diktsamlingen Lyset i nord.) 

Æ fant dæ der ute kor vinden blåste og bølgan slo langt opp etter land. 

Æ såg dæ der du satt på avstand der du satt på avstand med det lange gule nebbet ditt. 

Æ holdt pusteni retsel for ikke å forstyrre dæ. Det gjør noe me mæ hver gang æ ser dæ. 

Det e kveld å sola ligg lavt i horisonten. Æ kan kjenne en sval vind som smyg sæ langs me kroppen min . Æ føle mæ plutselig så gla og pulsen min slår fortare inni mæ. Æ skjønne i et lite sekund ka du prøve å fortelle mæ. 

Du speile ei storhet inni mæ en styrke og ei kjærlighet æ knapt tørr å kjenne på. Æ kjenne mæ fri og en boblanes latter presse sæ fram og over mine leppa - opp mot himmelen. 

Takk "far" for din almektige storhet og for vinden som svøpe mæ inn i dine armer. 

Olavsstøtta på Stiklestad

Stridsøksa på Stiklestad

En innvielse jeg gjorde ved Stiklestad kirke for en tid tilbake.

10. desember - Stiklestad

Da er vi endelig kommet til Trøndelag (skyggelandet som Spirit kaller det)

Vi møtes ved Stiklestad kirke med fakkeltenning. (klokkeslett kommer senere) 

 

11. desember - integreringsdag

Kjære lysbarn av jorden.  ( fra diktsamlingen " lyset i nord")

Vit at dere er elsket og at kjærligheten har ingen begrensning. Dette har dere skapt på veien for igjen å elske dere selv gjennom smerte og lidelse, for siden å omfavne dere selv gjennom kjærlighet. 

Kjærlighet krever ingenting og gir heller ikke noe av seg selv. Kjærlighet er en tilstand av lykksalighet og følelsen av å være i ett med alt som er og som er skapt. 

Dere bringer med dere kunnskap og erfaringer fra tidenes morgen fra mange univers og stjerner. Fra tidenes morgen har dere vandret for å samle erfaringer for deres sjels utvikling mot ubegrenset kjærlighet. En kjærlighet som kunn er - en tilstand av hvile i seg selv. 

Tiden er her - tiden er nå - for at dere skal gjenkjenne dere selv og se dere selv gjennom ditt hjerte. Vær i gleden " elskede deg" og ha tillit og tro på deg selv og den du er. 

Du er elsket. 

Namaste !

ÅGE ALEKSANDERSEN - TRONDHJEMSNATT

12 desember - Nidaros

VELKOMMEN!

FAKKELTENNING OG ÅPNING AV DEN NYE NIDAROS OG VÅRT HELLIGE INDRE TEMPEL. 

Dagen er kommet. 12/12 portalen 2020 åpnes over hele jorden fra LYSET I NORD. 

LITT HISTORIE GJENNOM TIDEN. 
Pilegrimsvandring til Nidaros I Nidaros, Trondheim, begynte pilegrimsvandringene til Olav den helliges grav straks etter hans død på Stiklestad i 1030.

Det ble fort ble kjent at han måtte være en hellig mann og i 1031 ble han erklært hellig. 

I løpet av noen få år var pilegrimsvandringen til Olav den helliges gravkirke så sterkt befestet at den var kjent langt utover i Europa.

DEN NYE NIDAROS. 
Den nye Nidaros er våre hellige tempel i våre kropper. Lenge lenge har vi ventet. Alt var bestemt når tiden var inne.

PROGRAM FOR DAGEN.
Vi begynner dagen med besøk inni i katedralen hvor vi samles i våre hjerter og med oss selv i en stille meditasjon.

I nærvær av det hellige vil vi laste ned det hellige tempel i oss selv. Det er mulig å tenne lys inni katedralen av hver enkelt.

Her vil Olav den hellige være tilstede sammens med oss med sin energi. Historien ligger her i hver klebestein, i hvert lys - i hvert rom.

Den hellige katedralen venter på LYSET I NORD. DET ER IKKE SÅ MYE Å SI. ENERGIEN TALER FOR SEG SELV FØLER JEG STERKT.

Jeg blir ydmyk og anndektig her jeg sitter. Energien er sterke og alrunen brenner i hjerte mitt. Mitt morgenstjernehjerte. Santacoora - la den hellige vilje skje - Santacoora. Namaste!

LYSET I NORD SKULLE FORANKRES GJENNOM NIDAROS. 
Denne forankringen handler om våre kropper på det fysiske plan. Vårt hellige tempel i en menneskekropp. 

VELKOMMEN !

NAMASTE.