Hvem er Mari Solei

Jeg er kommet hit for å være med på oppstigningen av denne planeten og menenskeheten. I forhold til dette er jeg en fødselshjelper/fødselskanal for meg selv, for menneskene og moder jord.

Min sjelsoppgave er å kommunisere fra sjel til sjel med alt levende og på denne måten opprette forbindelsen i mikro og makro gjennom alt levende og likeså den fysiske kroppens celleminne. Jeg snakker med alle bevissthetsnivå i skapelsen på mikro og makro.

Jeg er kommet for å være med å heve det kolligtive feltet og vår massebevissthet og selvfølgelig, den enkletes bevissthet. Mitt arbeid er ikke en jobb, men en av mine livsoppgaver.

Jeg arbeider med de fysiske riker, sjelens riker, åndsrriker, guderiker, universet og moder jord/den indre jord. Jeg elsker mitt arbeid som gir meg mulighet til å bring lys og kjærlighet til menneskene og moder jord samtidig som jeg bringer lyset inn til meg selv.

Masse lys og kjærlighet til deg som leser dette.

Jeg elsker deg! Namaste

Min historie

Mari Solei kom inn i dette liv med en avatar bevissthet, og valgte å inkarnere inn i en menneskekropp.

Denne bevisstheten skulle i ettertid få henne til å forstå seg selv gjennom en fysisk kropp, samt være en kanal for videre informasjon fra blant annet engleriket inn til menneskeheten.

Denne kosmiske planen, var en plattform som ble skapt fra hennes høyere bevisheter og mesterenergier for å bistå menneskene i overgangen inn mot full bevissthet.

I mange liv har jeg klargjort meg til denne oppgaven og har gått gjennom sterke forløsninger og oppgraderinger som sjel.

En større plan startet for Mari Solei i 1984 hvor hun ble kontaktet fra høyere bevissthetsnivåer hvor hun da begynte å innordne seg en høyere bevissthetsplattform i sin jordiske liv.

Nordlyset flommet over himmelen den vinternatten hun sto å pustet seg inn i alle farvene. Siden den natten begynte alt å snu seg innover og hvor den ytre lærebok ble mer og mer nullstilt og hvor den indre akasha åpnet seg mer og mer for henne. Her begynte samtidig en klargjøring i hennes kropps bevissthet til en høyere oppgave. Oppgaven hun hadde bestemt seg for i dette liv

I 1996 ved hennes reise til Virginia i USA for å knytte seg inn i englearbeidet, som hun var kommet for å føre ut på jorden.

Dette arbeidet åpnet opp for kanalisering og bevisstgjøring av vår indre Akasha arkiv i DNA. Undervisningen gikk på en større utvidet forståelse av vår hjemkomst og våre forandringer som mennesker.

Likeså utvidelse av vårt energisystem i forhold til våre fysiske kropper og vårt DNA. I 2002 fikk Mari Solei kontakt med bevisstheten i Livets nøkkel. Denne bevisstheten om elementene hadde ikke vært gitt Moder jord tidligere.

Her begynte en erfaring gjennom transformasjon og forløsning hvor Mari Solei selv var elev gjennom sterke prosesser i 11 år. I denne tid erfarte hun sin egen helbredelse i sin fysiske kropp fra å være ufør til å bli frisk. Likeså oppnådde hun full bevissthet på flere plan hvor en høyere bevssthet tok plass mer og mer i forhold til den nye bevissthetskropp. 

Hun ble i denne tid kjent med at vi alle har vårt eget indre legeteam og som er deler av oss selv. Hun erfarte hvordan det er å samarbeide med seg selv og sitt indre legeteam og dette satte henne i forbindelse med sin fysiske kroppsbevissthet på en svært unik måte.

I 2008 ble igjen Mari Solei kontaktet fra det indre/ytre kosmiske råd via sitt høyere Selv med beskjed at det var klargjort for en indre universitets utdannelse for Moder jord og menneskene.

Dette var et samarbeid med det ytre/indre univers og oss mennesker. Den første plattformen var Visdomskilden som gikk på indre retreat og hadde som formål å åpne opp den indre bibliotek i DNA.

Visdomskilden åpnet opp for en stor transformasjon og fødsel inn til oss mennesker hvor ulike energiportaler ble åpnet utfra hver enkelts tilstedeværelse.

I 2014 begynte en ny renselse/transformation som er en indre plattform som er gitt oss mennesker fra den høyeste kilde av lys og kjærlighet og i samskapelse med hver enkelt sjel. Fokus på vårt indre barn ble mer å mer fremtredende.

Denne plattformen ble kalt Galctic Alighment 

For å stige opp med våre kropper, må vårt indre kristusbarn - som er vårt høyeste spirit - på plass. Den høyere plan og ønske fra høyere bevisstheter, var å hjelpe mennesker til en enklere tilbakereise til seg selv og forene kropp, sinn og ånd i den enkelte.

Velkommen!

Del denne siden Del på Facebook Del på Twitter 058103