Love and light body transformation of DNA

 

Light and love body Transformation trinn 1.

Forløsning av alle dine arketypiske mønster og liv før du inkarnerte som menneske. Denne platformen er gitt oss mennesker som hjelp og er med i en høyere plan for hvert enkelt menneske, moder jord og den nye bevissthet.

Denne renselsen/transformation innordner oss totalt til den nye jord og vårt nye energisystem.

Mari Solei og Oddvar takker for at du er interessert i mer informasjon om renselsen/transformasjon og vi ønsker deg velkommen til å lese mer om denne behandlingen. Denne plattformen begynte å lastes ned på jorden i 1986 og har blitt større og større.

I 2015 ble det klargjort en stor portal under LYSET I NORD. Denne portalen er som en stor engleportal hvor flere og flere blir innordnet under. Plattformen ligger på fremtidslinjen og blir lastet ned gjennom hver enkelt som tar behandlingene. Dette er enhets og samskapelse ut fra den nye kjærlighetsjord.

Dette er et stort samarbeid og samskapelse fra den nye jord og er et samarbeid med mange lysflåter og galactic stjerne og englegalakser som ligger rundt jorden. Disse transformasjoner inngår som en del av det vi kaller for Light and love body transformation og er store rensler av ditt energisystem.

Vi vil her bringe videre noe av den informasjon som er kommet ned til oss fra høyere bevisstheter som vil hjelpe og bistå menneskene i sin utvikling her på jorden i denne tiden. Vår oppgave er å føre ut denne transformasjonen til den enkelte og menneskeheten. Denne plattformen viser seg å være i en stor ekspansjon hele tiden som skjer gjennom høyere informasjon angående denne tid på jorden.

Behandlingene er sterkt knyttet til våre fysiske kropper. Dette handler om vårt nye energisystem, hellig geometri som utvides gjennom en større forståelse for oss mennesker. Det er et stort innblikk vi får som mennesker gjennom å leve, være , og handle utfra våre egne opplevelser med å tre inn i en høyere bevissthet med våre fysiske kropper.

Vi vil gjerne dele med deg av våre erfaringer og hvordan vi på vår måte har fått innblikk i vår indre arkiv gjennom å selv arbeide med renselse og få lov til å hjelpe andre med deres tilbakereise til seg selv.

Vi ønsker at du skal finne din indre sannhet gjennom din indre reise som bringer deg dit bare du vet hvor er. Når du åpner opp for det, kan vi bistå og hjelpe deg gjennom forskjellige behandlinger som er kanalisert ned i forbindelse med denne plattformen.

Alle som leser denne informasjonen har hatt sine ulike personlige reiser og erfaringer. Bare du vet hvor du står i dag/hva din situasjon er og hvordan du nå ønsker å bevege deg fremover.

Energiene utvides med nye og viktige nøkkelenergier for den nye jord og for utviklingen og heving av bevisstheten for hvert enkelt menneske. Denne plattformen er innrettet moder jord og menneskeheten.

 

 

1 behandling/transformasjon Forløsning av dine arketypiske mønster

1.Alle arketypiske mønster og sjelsmønster

2.Tilbakeføring av alle dine skjelebiter

3.Oppløsning alle arkiver og kontrakter

4.Forløse begrensede tanker, følelser og kroppslige opplevelser

5.Opphøring av den lineære tid. DNA spiralen omkodes

 

Behandling 2

1.Rensning av dødsrikene i den indre jord.

Alle dine energikropper renses gjennom alle dine nedre chakra og likeså inn i jorden og videre. Dette kan være årsaken til problemer i din fysiske kropp i dag. 

 

Behandling 3

1.Påkobling av din DNA spiral til 5 dimisjon

2.Påkobling av dine indre organer og hele din kroppsbiologi opp til 5 dimensjon

3.Påkobling og nedlasting av ditt sjelshologram inn i det fysiske

 

Behandling 4

Renselse av de 4 elementer. 

Dette er en svært viktig behandling som skaper balanse i deg på alle plan i din fysiske kropp. 

Før du har fått integrert de 4 elementer luft,ild,vann og jord som hører til den 3 dim så vil det være vanskelig å integrere de neste elemetene.

1.  5 elemetet er Eter.

2. 6 element er Plasma

3. 7 element er Kjærlighet.

 

Det indre barnet i hver enkelt skal nullstilles helt i gammel bevissthet og innordnes det nye med blanke ark. Det er som å begynne å leve i en ny verden på en ny kjærlighetsjord inni sin egen kropp, i sitt eget tempel kan man si.

Kristusbarnet holder på å komme hjem i hver enkelt av dere, det er barnets forløsning i hver av dere som er utgangspunktet for" Light and love body transformation."

Barnet i deg tar plass og forenes tilbake til den høyeste kilde i deg.

Når barnet forløses gjennom en prosess og tilbakereise til sitt opprinnelige, blir vi alle gradvis mer og mer hel og klar til å leve og skape ut fra et rent hjerte og egen visdom, og utvise vår naturlige kjærlighet og glede som kommer fra dypet av vårt indre hjerte og høyeste bevissthet.

 

Light and love transformation 2

Kropp, sinn og ånd I transformasjon 2

Her snakker vi om energier/arkiv, energifelt, programmeringer som er vevet ut i energifeltet ut fra hovedmønstret.

Dette kaller vi for sidemønster. Disse felt skal lukkes hvor vi ikke skal påvirkes lenger av drama rundt oss og ulike energier som forhindrer oss å omfavne oss selv i lyset.

Vi ser at disse feltene har blitt behandlet på ulike plan gjennom psykiatrien, psykologien, og ulike terapeutiske behandlinger som f.eks healing.

Mange forløser seg gjennom disse lag av bevissthet med transformasjon og pusteteknikker. Men det virker som vi aldri blir ferdige uansett hvor mye vi forløser og transformerer. Derfor er det nå åpnet opp for ytterligere mulighet til å få hjelp til å bli fri.

Dette handler om overgivelse til oss selv og vårt høyere bevissthet. Når det gjelder vaksiner, bakterier, virus , kvikksølv osv. kan disse energier være med å holde deg igjen - slik at du ikke får forløst deg selv på alle plan.

Derfor kan vi annbefale å få forløst disse energier.

Kropp: Vaksiner, bakterier, virus, organer, hud, blod, nervesystem, lymfesystem, mage/tarm, hormoner osv.

Sinn: Psykiske lidelser, forventninger,tankespinn, dommer, kritikker, analytiker, angst, kontroll, avhengighet, avvisning, tvangstanker, roller, drama, alkohol, rus osv.

Ånd: Renselse av emosjoner: Plikt, skyld, skam, utrykk, fornektelse, ikke ta imot, redsel for kjærlighet, tillatelse, overgivelse – gi slipp, redsel mot sin egen storhet og kraft, redsel for å gjøre noe galt, ikke god nokk osv.

Hele denne transformasjonen går ut på sidemønster som ligger i ditt energifelt. Disse er vevet fra hovedmønstret som ble forløst gjennom Light and love Body Transformation 1.

Vi illustrert en trestamme – som du kan se som deg selv som. Denne trestammen har mange greiner som du har skapt gjennom mange liv. Det er disse forgreiningen som er skapt utfra dine mønster gjennom din kroppsbevissthet ut i det vi kaller for felt. Dette kan kalles en vev som har mange veier, og som du har låst deg fast i.

Dette er det transformasjon 2 går ut på. Du kan se for deg en løk. I renselsen 1 ble kjernen i løken forløst. I renselsen 2 blir skallene utenpå løken tatt bort. Før du tar transformasjon 2, er det anbefalt at du har gått gjennom Transformasjon 1.

 

Hvem står bak renselsen fra den høyere kosmiske plattform.

Den kosmiske plattform som står bak Light and love body transformation består av forskjellige solengler,solguder, tronengler, erkeengler og mesterstråler som har klargjort denne indre plattformen til oss i samskapelse med hver enkelt sjel.

Kunnskapen får vi gjennom å leve og erfare den gjennom våre fysiske kropper.

 

Din opplysningsplikt

Før du går i gang med behandlingen, er det viktig at du opplyser oss om du går på vanedannende medisiner, eller er under behandling av psykolog eller psykiater. Fokus er viktig.

Det er for mange både en følelsesmessig glede og en utfordring å vite at de er fri for mønstre etter 1 behandling. Spesielt din kropp har behov for å få vite fra deg at den er fri, at den er forløst fra gamle traumer og mønstre.

Det er gjennom handling at din kropp vet og erfarer at du har satt kroppen og organer fri fra gammel historie og programmer. Det er ikke nok at ditt sinn og dine følelser vet om din nyvunne frihet, kroppen vil gjerne også høre fra deg og oppleve denne friheten.

Vi ønsker deg velkommen til å ta kontakt med oss for å få mer info om denne plattformen og de ulike behandlingene.

Mari Solei og Oddvar Bakken

Light and love transformation del 2 - renselse av kropp, sinn og ånd

Her snakker vi om energier/arkiv, energifelt, programmeringer som er vevet ut i energifeltet ut fra hovedmønstret.
Dette kaller vi for sidemønster. Disse felt skal lukkes hvor vi ikke skal påvirkes lenger av drama rundt oss og ulike energier som forhindrer oss å omfavne oss selv i lyset.

Vi ser at disse feltene har blitt behandlet på ulike plan gjennom psykiatrien, psykologien, og ulike terapeutiske behandlinger som f.eks healing. Mange arbeider med å forløse seg gjennom/ut av disse lag av bevissthet med transformasjon og pusteteknikker.
Men det virker som vi aldri blir ferdige uansett hvor mye vi forløser og transformerer.
Derfor er det nå åpnet opp for ytterligere mulighet elelr gave til oss for å få hjelp til å bli fri. Dette handler om overgivelse til oss selv og vårt høyere bevissthet.

Når det gjelder vaksiner, bakterier, virus , kvikksølv osv. kan disse energier være med å holde deg igjen - slik at du ikke får forløst deg selv på alle plan. Derfor kan vi annbefale å få forløst disse energier.

Kropp:
Vaksiner, bakterier, virus, organer, hud, blod, nervesystem, lymfesystem, mage/tarm, hormoner osv.

Sinn:
Psykiske lidelser, forventninger,tankespinn, dommer, kritikker, analytiker, angst, kontroll, avhengighet, avvisning, tvangstanker, roller, drama, alkohol, rus osv.

Ånd:
Renselse av emosjoner: Plikt, skyld, skam, utrykk, fornektelse, ikke ta imot, redsel for kjærlighet, tillatelse, overgivelse – gi slipp, redsel mot sin egen storhet og kraft, redsel for å gjøre noe galt, ikke god nokk osv.

Hele denne transformasjonen går ut på sidemønster som ligger i ditt energifelt. Disse er vevet fra hovedmønstret som ble forløst gjennom Light and love Body Transformation 1.
Vi illustrert en trestamme – som du kan se som deg selv som. Denne trestammen har mange greiner som du har skapt gjennom mange liv. Det er disse forgreiningen som er skapt utfra dine mønster gjennom din kroppsbevissthet ut i det vi kaller for felt.
Dette kan kalles en vev som har mange veier, og som du har låst deg fast i. Dette er det transformasjon 2 går ut på. Du kan se for deg en løk.
I transformasjon 1 ble kjernen i løken forløst. I transformasjon 2 blir skallene utenpå løken tatt bort. Før du tar transformasjon 2, er det anbefalt at du har gått gjennom Transformasjon del 1.

Navn*
E-postadresse*
Telefonnummer*
Emne*
Melding*