Stamceller og vår opprinnelige bluprint

Stamceller

Stamceller er ifølge bioteknologirådet en unik type celler som er ansvarlige for reparasjon av skade og vedlikehold av vev i kroppen vår. Det finnes flere typer stamceller.

En av dem kalles pluripotente stamceller som dannes 5 til 6 dager etter befruktningen. Disse stamcellene i det befruktede produserer alle cellene som til slutt blir et menneske.

Stamceller har en stor betydning for hvordan celler og DNA utvikler seg hos det enkelte mennesket.

Vår skapelseshistorie – hva skjer i denne tiden?
Universets opprinnelige skapelse er ut fra lyset, kjærlighet.

Ved jordens skapelse ble det skapt det vi kaller for dualitet for at vi skal kunne erfare som mennesker hva lys og mørke er . Eller vi kan si det på en annen måte . Vi ønsket å erfare motpolene bak lyset.

Hva er dualitet  
Dualitet kan for.eks. handle om det  friske eller det syke menneske. Altså motsetninger. 
Kjærlighet er det motsatte av angst.
Glede er det motsatte av sorg.

Dualitet har vært en grunnmekanismene i universets, jordens og menneskenes utvikling og som har skapt blokkeringer og manipulasjoner i menneskenes bevissthet og kropper.

Dualiteten har også medført at vi mennesker har søkt utvikling utover og ikke innover – vi har søkt oss vekk fra oss selv for å erfare oss selv utenfra. Vi søkte på utsiden etter svaret på våre tilstander, sykdommer, følelser inni oss. 

Denne erfaringsreisen har medført at vi som menneskehet kollektivt og individuelt har mistet kontakten med vår opprinnelige kjerne av lys og kjærlighet.

Mange opplever i det daglige at det som styrer er makt, kontroll, manipulasjon, sykdom, krig, vold, avhengigheter osv.

Dette har gitt oss som mennesker traumatiske opplevelser som har manifestert seg i vårt energisystem, i vår fysiske kropp, tanker og følelser helt fra skapelsen.  Gleden er at vi nå er ferdig med å erfare oss utenfor oss selv. 

Det vi kan si historisk, er at mange har minner om at destruktive ting overtatt styringen av utviklingen av oss mennesker. Men også dette såkalte destruktive er skapt ut av lyset og inneholder også veien tilbake til lyset i oss selv, moder jord og universet. I det dypeste mørket er lyset nærmest. 

Utviklingsmessig er vi som menneskehet nå ferdig med å erfare, dvs. at vi kan begynne å vende tilbake til lyset og leve ut fra det indre lyset i oss. Sagt på en annen måte - begynne en tilbakestillelse av alt til det opprinnelige utgangspunkt for vår inkanasjon på jorden - og så ekspandere videre. 

De gamle skapte mønstre/lidelser finnes både kollektivt og individuelt. Det er nå gledelig  at det nå gitt klarsignal og metoder til fra høyere oppstegene bevisstheter om å rense, heale og transformere ut historien og ta bort slørene - uten at vi skal arbeide med de gamle traumer.  Den gamle historien skal kun gjenkjennes, erkjennes og forlates.  

De nye stamcelleportalene åpner opp for opprinnelige energier som har ligget i og blitt bevart i blant annet naturen, hos urfolk og i høyere bevisstheter i stjernene og planetene.

Barnet i oss settes nå fri og vi blir gradvis i stand til å skape på nytt ut fra lysets perspektiv - et indre lys som  er der inne i oss. 

De nye tilgjengelige metoder går ut på å åpne opp for det opprinnelige og samtidig rense ut i våre energikropper på alle plan, våre fysiske kropp og den indre jord.  For alle plan er like viktig å forne seg tilbake til for å åpne opp for den nye jord.  

Når vi er renset og vekker våre gamle stamceller, så er vi klare for nye stamceller og kontakt med høyere dimensjoner og bevisstheter og likeså integrere den høyere bevissthet inn i våre kropper.

Moder jord er allerede steget opp og støtter dette arbeidet vi mennesker gjør med oss selv. De opprinnelige stamceller er nå forløst i morder jord, slik at menneskeheten og den enkelte får nå muligheten til å påkoble sine personlige indre stamceller.

Det er din egen som kraft som ligger bevart i din stamceller som et indre kristusbarn i deg som må vekkes, og du vil gjennom en reise av opplevelse og erfaring steg for steg ta tilbake din kraft når du velger å si ja til deg selv og ditt lys. 

DET ER PÅ TIDE Å DRA HJEM NÅ.
Og finne den opprinnelige heniskt med livet.  

AKTIVERING AV VÅRE DNA STAMCELLER  
Aktivering av stamceller hos mennesker er nå tilgjengelig.

Celledeling skjer hele tiden fra atom til molekyl til mitokondrium. Mitokondrium er et kraftsenter, kraften i deg selv.
Denne bevisstheten er plassert inne i den enkelte menneskets fysiske kropp – i den enkeltes mitokondrium og inneholder den indre kraft. Den ligger som et frø i deg allerede som venter på å få lys inn for å vokse frem.
Det er denne kraften du som ”original” vil skape med fremover. Eller manifestere med inn i den fysiske virkelighet ut fra ditt rene og kjærlige hjerte.
Her møtes ren feminin og maskulin kraft i en samskapelse, i en enhetsenergi.

 

HISTORIEN BAK STAMCELLEPORTALENE
12 juni 2016 ble dette gitt en initiering fra 3 av lysets mestre til Mari Solei og Oddvar.
St. Kumara, Lady Venus og Lady Nada var de som trådte frem.  

Denne aktiveringen og initieringen var innordnet et høyere samarbeid for den fysiske kroppen og menneskeheten i den nye tid. 

Denne aktiveringen ga oss muligheten til å låse opp og koble på de nye opprinnelige stamcellene i det enkelte mennesket og samtidig forløse de gamle stamceller.  

Den nye Kroppen.
Vi får gradvis nye kropper som følge av at de opprinnelige stamcellene aktiveres og kroppene til den enkelte vil oppleves annerledes. De av dere som velger denne tilbakeveien med å komme ned i den fysiske kropp, vil måtte gjennomgå store renselser og transformasjoner som følge av denne aktiveringer da alt av gamle programmeringer og følelser kommer til overflaten.

Gradvis vil kroppen bli mitt ”tempel” – et sted hvor jeg virkelig kan være tilstede i meg selv slik alt er ment fra begynnelsen av.

Himmelen i deg kommer ned på jorden (inn i kroppen) for å oppleve lyset, gleden og kjærligheten.

Hvem kan og hvordan få aktivering av stamcellene.
Alle kan motta denne aktiveringen.
Det som annbefales er å gå gjennom Light and love transformation 1 og 2 først. 

Hver må ta et eget valg om denne behandlingen. 

Behandlingen/aktiveringen/portalåpningen skjer på avstand via fjernarbeid/energiarbeid som går helt inn i det fysiske. 

Velkommen til å ta kontakt . 

Litt om de ulike stamcelleportalene

Når du er ferdig med light and love body Transformation, kan du gå videre og å få åpnet dine stamcelleportaler.

EN holografiske portalen åpnes først og består av et helt egne partikler som er innrettet deg fra tidligste morgen.
Portalåpningene og energiene som er i portalene, virker ulikt fra menneske til menneske. Det handler om hvor du er i din egen personlige prosess.

Vi anbefaler at det går litt tid mellom hver stamcelleportal da det skjer mye i ditt DNA. Er du usikker på om du er klar for neste portal, så ta kontakt med oss.

Du blir påkoblet og aktivert nye energier som aldri før har vært på jorden og som vil hjelper deg i din prosess med å heale kroppen, tilbakeføre deg selv til din egen sjelsesens, likeså balansere alle dine energikropper slik at du er innrettet din høyere bevissthet.
I stamcelleåpningene har du en progresjon der du i portal 1 og 2 får samlet din sjelsbevissthet i sjelsriket. Dette er dine sjelbiter.
Du begynner å gjøre deg klar for å gå ut av sjelsriket og inn i åndsriket.
I sjelsuniverset vil du bli påkoblet ditt eget stamcellehologram som er sammensatt av lyskoder og hellig geometri. Her begynner du å bygge opp din nye lyskroppen/merkaba og ditt nye DEG.
Du begynner her en direkte påkobling til din høyere sjel som blir kraftiger og kraftigere og som vil åpne deg opp på alle plan og dimisjoner.
Krystall og diamant pyramidene som lases ned i ditt energifelt er kun innrettet deg og din sjelsessens.

I portal 3 og 4 åpner klargjøres du for åndsuniverset.
Det er i dette universet vi mer og mer forstår at vi alle er fra samme kilde og at vi alle bærer ulike biter av en helhet eller enhet.
Det er her det virkelig går opp for hver enkelt sjel at vi er her i et samarbeid, i en samskapelse. Det er åndsuniverset som danner grunnlag og er fundament for den nye univers/jord, det nye mennesket og den nye menenskekroppens energisystem.
Stamcelleportalene er innordnet et høyere plan utfra den indre og det ytre kosmiske råd.

Åpning av de ulike stamcelleportaler har også åpnet opp nye lag av bevissthet inn mot jorden.
Dette har/er en del av Mari Solei og Oddvars tjeneste som dualsjeler å aktivere disse portaler inn til jorden.
Dette er en tjeneste fra vårt spirit hvor vi er klargjort for dette i oppstigningsprosessen.
Dette er også en samskapelse med hver enkelt sjel fra sjelrikene.
Derfor er disse portalene unike og det har vært en glede å arbeide i et samarbeid.