Visdomskilden - det nye universitet

Det nye universitet - visdomskilden - er en lærings- og undervisningsplattform  tilpasset den nye tid og en høyere undervisningsplattform der du er i fokus for å løfte frem det beste i deg selv - din indre visdom som er der dypt inne i deg selv.

Du vil finne informasjon om hva vi menensker møter i overgangen mellom gammel og ny tid, og ikke minst vil du få tilgang til unike hjelpemidler til selvhjelp gjennom blant annet transformasjonsteknikken, lyspust/lysveving og Livets nøkkel/Santa Coora.  

Temaene er valgt ut fra vår erfaring og ut fra gaver gitt til oss menensker for å kunne heve vår bevissthet inn på en ny jord - inn i vårt indre hjerte og ut fra vår høyere bevissthet som er inne i oss.  Alle temaer er vel anvendbart i ditt liv på mange plan, om det kun er for deg, i familien, i forhold til venner, på arbeidsplassen eller i samfunnet.  

Noen av temanene er gratis og andre moduler er satt til en rimelig inngangsbillett/verdi som alle kan gi seg selv som gave. 

Velkommen til visdomskilden - det nye universitet. 

I temaene kan du finne informasjonsvideoer, kanaliseringer, demonstrasjoner, ulike dokumenter osv.  

De ulike temaer er klargjort gjennom mange år, gjennom kanaliseringer og gjennom at vi har  våre personlige erfaringer og opplevelser i det vi underviser i og som vi ønsker å videreformidle til deg. 

Du velger selv dine temaer og hva du føler er riktig for deg og går frem i det tempoet som du føler passer for din situasjon. 

Temaene er laget i moduler og har ulike steg/trinn som du fullfører på din måte.  For hver modull er det lagt inn i prisen en veiledningstime når du har fullført.   Om du ønsker flere timer kan dette gjøres til en rabbatert pris når det har med dine studier å gjøre. 

Det er viktig å hele tiden erindre at du her studerer på et universitet og at det er du som fokuserer og prioriterer det du ønsker å lære.  

Moduler og påmelding
De ulike moduler som er lagt ut finner du nedenfor sammen med pris og påmelding. 

 

Den nye undervisning, kanalisering fra Maitreya v/Mari Solei - sept. 2018

Den nye undervisning, kanalisering ved Maitreya

Kjæreste dere, det er jeg Maitreya som kommer inn til dere og vil si litt til om denne høyere bevissthet som føres inn til dere. Dette er et klasserom av enhet som dere blir ført inn i.

Dette klasserommet er dere alle i samtidig som dere er i deres enerom. Dere kan se det dette som et rom inne i dere, et rom inne i deres hjerter, som er en inngangsport til et indre universitet i deres celler.
Skap dette rommer, våre kjære, denne inngangsporten slik dere selv ønsker, og pust dere inn og la døren være som en roseport, hvor dere trekker pusten inn og puster dere gjennom den røde rose og inn gjennom den den hvite rose og inn i deres hjerter.
For energien skal gå gjennom jord og himmel inn til dere. For når dere skal gå inn, så pust inn energien fra Moder jord og Fader himmel samtidig, og la disse to rosene enten stå hver for seg, eller la disse to rosene smelte sammen, smelte sammen til en ny hellig skapelse, en rosa energiport.
Alt er opp til dere våre kjære. Hvordan dere ønsker å gå inn gjennom denne porten, men alt er klargjort i de vibrasjoner der dere er.

Vi ønsker dere velkommen inn i dette klasserommet. Dette klasserommet av enhet, er som dere kan se, i et ytre klasserom, men forskjellig.
Her er dere både lærer og elev får vi si på vår måte. Selv om vi på denne tid laster ned denne informasjonen til disse portalene som er gjort klar av Oddvar og Mari Solei.
Oddvar og Mari Solei vil holde disse portalene og vibrasjonen i denne undervisning og har fått tildelt denne pakken inntil seg får vi si og i samvær med hverandre. Denne vibrasjonen er lenge ønsket og klargjort i mange liv av de høyere vibrasjoner som de har gått i opplæring på, i en tidskurve som har pågått i millioner av år.

Denne energien skjer fra et åndsunivers får vi si, siden det er åndsdualer som skaper denne vibrasjonen inn i det fysiske. Derfor er det en høy vibrasjon som kommer inn og en høy bevissthet inn til sjelsriket og inn til sjelsriket i samarbeid med engler, erkeengler, solengler og mange inn mot dere inn i det fysiske. Så det er mange som vil oppleve kontakter med forskjellige forgreininger av seg selv i denne undervisningen og alt er slik det skal være. Men alt vil være innrettet åndsdualiteten fra de høyere portalene i åndsriket, i disse vibrasjonene og inn i evighetsspiralen og inn i kilden.

Vit kjære dere at denne undervisningen vil være helt annerledes enn den undervisningen dere har mottatt inn i det fysiske før fra lærere som har stått og undervist dere. Denne undervisningen er ut fra tillit, troskyldighet og åpenhet og nysgjerrighet får vi si, for det er nysgjerrighet som skaper en vibrasjon, lengsel etter å vite, etter å gå, etter å utfolde seg, etter å ekspandere videre som er grunnmal i dette arkivet. Denne ekspansjonen etter å leke, etter å forme seg, etter å bevege seg, etter å vite mer, undersøke mer, er den vibrasjonen som hvert enkelt barn har inn i det nye. Og dette er i opplevelsen som dere og skaper fundamentet, det deres indre barn skaper nå. Derfor er det at alle spørsmålene i undervisningen skjer ut fra hver enkelts behov i en gruppe. Denne undervisningen vil være tilrettelagt gruppeundervisningen samtidig om hver enkelt av der utfolder dere i en gruppe.

Og denne energien vil og være en samstemt energi mellom Mari Solie og Oddvar i en undervisning hvor de vil koble seg inn i sine egne indre univers og arkiv fra skapelsen. Og hvor disse arkiv vil åpne seg opp fra og denne undervisningen vil formidles inn til dere ut fra disse arkiv som tilhører et høyt åndelig perspektiv og samtidig er det også tilrettelagt på et jordisk nivå siden dere har erfaring fra deres jordiske liv på ulike måter i å gå som mennesker på jorden.
Derfor er det så vakkert, for denne undervisningen aldri kunnet få kommet frem før. For dette er den indre barns lek, det indre barns form, det indre barns søken etter seg selv, etter å ekspandere videre ut.

Dere vil se og skjønne dette etterhvert som dere går inn i denne energien og er som et barn uten å trenge noe, må noe eller skal noe. Dere skal lære dere å være i fri flyt og i kontakt med alle delene av dere.
Samtidig som dere er her på moder jord og i en ny energi som har bygget seg opp i strukturer på mange plan som dere har vært medskapere av alle sammen og som i denne tid utvikler seg og ekspanderer i nye hologram, nye fragmenter får vi si, og geometri på alle plan, videre i forhold til deres indre univers og det univers dere skal være i på utsiden av dere selv.

Vær i kjærlighet kjære, vær i kjærlighet til deres indre barn, og i troskap med dere selv i dette opplegget og dere vil bli overrasket og dere vil oppleve dere som en celle som ekspanderer på nytt, ikke som en fleregget celle, men som en enegget celle som vil ekspandere, ikke dele seg opp i splittelser mer, men utvide seg i en større og større bevissthet og samskapelse. Og dere vil oppdage denne cellen som vil bli større og større inne i dere og romme mer og mer av alt som er i dere og rundt dere samtidig. Det er ingen deling lenger, det er en ekspansjon av en enegget celle dere går inn i nå og som er deres eget indre univers som dere ønsker å erfare som mennesker nå.

Dette er vakkert, våre kjære, så vær i dere, vær i deres eget indre univers. Dere skal gjøres klar for menneskeheten, dere skal gjøres klar til å gå fremover. Det er det dere har bedt om. Det er dette som er deres høyere planer på ulike nivåer der dere er, får vi si. Men lytt inni dere selv for dere har ulike veier fremover, men alt vil bli perfekt. Vi elsker dere. Vi elske dere. Vi elsker dere. Takk.

Sanat Kumara og den nye undervisning og de 4 fundamenter

Når det gjelder Guds viljekraft, så er det mange deler av Guds viljekraft som må sentreres i hjertechakraet. Dette er en vei, en prosess som den enkelte sier seg villig til å gå inn. Prosessen er ulik for hver sjel og ut fra den utvikling den enkelte sjel har gjort i sine tidligere inkarnasjoner på planeten og likeså i universet. Dette vil si at hver enkelt sjel har sin kraft på forskjellige områder som er den ene, som er den personens hjertesenter.

Dette gjelder også det andre fundamenter som lys. Det å stå i Guds lys, er en trening, både å stå i Guds lys, være Guds lys og bringe ut Guds lys og skape gjennom Guds lys. Dette er og en vei og en prosess hvert enkelt menneske må åpne opp for og som går på innlevelse i seg selv. For lyset er sammensatt av lyskoder som går på innlevelse i en mye større grad enn menneskene tror. Lyset kan ikke trenge gjennom et sinn som er forurenset av mange tanker og slør og som har forbundet seg til urealistiske og svevede tanker som ikke har fokus, men som flakser rundt omkring.
Lyset manifesteres når menneskene kommer inn i hjertet sitt og hvor den menneskelige natur, den menneskelige del av en fysisk kropp, begynner å bli integrert, da begynner lyset å skinne gjennom alle lag og fasetter i den fysiske kroppen og inn til den fysiske kroppen.
Dette vil si at den menneskelige bevissthet begynner å bli opplyst mer og mer når lyset trenger gjennom hver celle i kroppen. Denne prosessen kan være langvarig og mange har stått i denne prosessen lenge, men kanskje ikke bevisst tenkt gjennom den. Men har vært på en klargjøring, en påkobling på utsiden av seg selv, samtidig som den er blitt påkoblet på innsiden. Men denne prosessen med fundamentet er dyp og er en egen reise som menneskene må gi klarsignal til, hvert enkelt menneske. Og dette har med forankring å gjøre.

For å komme inn i den indre sirkelen, er det enkel å tro at fredens tempel må senke seg inn i en menneskekropp, at du må finne fred med deg selv, vite hvem du er, vite hvem du er av kraft, hvilke områder du er sterkest på, og likeså være gjennomstrømmet av lys, slik at din bevissthet kan være ren og klar. Slik kan fredens tempel senke seg over deg og inn i deg og du kan gå til din egen nattverd om du vil på din måte, fremfor deg selv.
Fredens tempel er en innvielse menneskene går gjennom, en indre fred. I dette tempel, når du når du inn i denne sirkel av de 4 elementer, så er du kommet langt inn i sirkelen.
I fredens tempel møter du en del utfordringer. En av utfordringene, er total overgivelse til den høyere plan som din sjel har og Gud i deg. Der finnes ingen vei tilbake når du kommer dit. Inni dette tempel er det en hvile. Det er som Buddha står her. Buddha er en energi som trer frem i dette rom som innehar en balanse, en hvile mellom alle elementene i universet og likeså eterlegemet. Buddhas energi er viktig, det er viktig å stilne tankene og følelsene for dere mennesker i en stresset hverdag.
Dette fundamentet kan mennesket arbeide med ganske lenge for å komme på plass. Til slutt er dere på plass i et blunk. Fra den ytre verden til den indre verden, er dere på et blunk på plass. Dere finner en ro.

Derfra går dere inn i det 4 element, som er frihet. Og dette elementet sammenkobler alle de fire elementer til en felles hjørnestein får vi si, som er en større hjørnestein i forhold til den nye jord. Da må jeg spørre: Er dette en hjørnestein eller et fundament? Vi sier en hjørnestein for det finnes 4 hjørnesteiner til den nye jord. Disse hjørnesteinene består av krystallinske energier. Det ene hjørnesteinen som vi har snakket om nå, er den fysiske. Den andre hjørnesteinen, er sjelen/ånden – de høyere bevissthetsnivå som har med veien videre å gjøre.

Men foreløpig skal vi konsentrere oss om det fysiske for å få denne hjørnesteinen på plass i menneskenes fysiske kropp.

Spørsmål: Er det på en måte en slags reise, en aktivering, en portal, en dør som menneskene skal gå gjennom her?
Det er ikke en aktivering som dere gjør på den gamle måten, for ingen kan aktivere noen lenger. Men det som skjer er at dere står i døråpningen og holder døra. Dere står der sammen med meg og Lady Venus i døråpningen som klargjørende bevisstheter for fremtidig arbeid i deg fysiske på jordplanet. Som en slag fysisk logos, hvis man kan si det slik.

Så det vil si det at når menneskene går gjennom denne døren og ønsker å gå inn i en slik utvikling, så vil det si at de får hjelp eller blir tatt hånd om i en slags indre undervisning på et sjelelig fysisk/nivå?
Det stemmer. Denne undervisningen er allerede begynt, Mari Solei og Oddvar.
Men den utvides nå på en ny måte. Den undervisningen tar form ut fra hva hvert menneske ønsker å bli undervist i. Og det er utfordringen i det fysiske. For hvert menneske vet ikke hva de ønsker å bli undervist i. Derfor vil det bli en bevisstgjøring som en første fase. Rett og slett en bevisstgjøring av forskjellige områder som kanskje kan tre frem.
Mennesket i seg selv, er ikke vant til å tenke på en slik måte fordi mennesket er vant til å tilegne seg all lærdom på utsiden. For å få frem et menneske til å bli klar over seg selv, så er det kun en indre dialog som er det mest ideelle.
Bevisstgjøring fra et ytre plan ja, men den bevisstgjøringen ringer inn det mentale og her kan personen bli sittende fast, i det mentale senter og ikke kommer seg videre hvis man ikke hjelper og støtter mennesket i en indre prosess.

Som en logos, en lærer i ny bevissthet, så er det viktig å vende blikket innover og stille enkle spørsmål til personligheten, til hver enkelt. Og disse enkle spørsmålene, kan være veldig enkel, men de er dyp. Ut fra disse spørsmål og svar som kommer tilbake, så kan man stille et nytt spørsmål og gå videre, og et nytt spørsmål til å gå ennå dypere. Og slik kan man bla seg dypere og dypere ved å stille et spørsmål. Og ut i fra svaret klienten gir. Klinten vet, det er den som vet svaret og ut fra et nytt spørsmål, så kan svaret komme. Helt til du er på en plattform der opplever deg som lærer, ok nå er vi kommet til bunns. Da er vi kommet til nøkkelen, da er vi kommet til det nivået vi skal starte på.

Spørsmål: Denne undervisningen, er det en undervisning som skal skje i forhold til en slags kurs, eller reise som noen binder seg fast i?
Ingen skal binde seg fast i noe. Men når et menneske går inn gjennom en dør og du er en av de som står i døra, og står i døra og tar imot eleven Mari Solei og Oddvar, er det fordi denne personen kommer til deg. Og da vil du gi det mennesket den hjelp som det mennesket trenger.
Men du skal ikke gi den ut fra deg, men du skal hjelpe mennesket til å hjelpe seg selv. Og det er kunst, å være ærlig, å ikke tre noen ting over noen.
For husk, der mennesker er ferdig å erfare, dere skal inn i en ny terskel, i en ny og utvidet bevissthet som kommer inn. Og denne bevisstheten er det viktig at dere som lærere og ser i et større perspektiv enn det som har vært.
Det er mye fint som har vært utviklet på jorden og som har vært viktig på veien, men et er kanskje små deler av denne undervisningen som skal rammes inn eller tas med i den nye grunnmuren til det nye mennesket. Og kanskje grunnmuren til det nye mennesket, er dere selv.

Kanskje det er din vei Mari Sole og Oddvar sin vei som er den største byggesteinen, den største reisen, den største helbredelse dere kan gi ditt medmenneske på jorden i dag. Så et menneske som ønsker å gå inn i en slik utvikling, er det en slags undervisning på et indre plan gjennom seg selv og gjennom oss ut i fra oss selv?
Det er en balanse som må skje. Hvor den balansen er hårfin og hvor du balanserer som en magiker. Det er alltid å fremme det beste i en sjel som står fremfor deg. Det er alltid det høyeste og beste som skal frem og det handler om å løfte hel tiden, steg for seg.

Når dere nå i dag ringes inn i en samtale med meg, Sanat Kumara, så har jeg og Lady Venus med min side, som har gått som kjærlighetsenergi gjennom jordens indre gjennom de siste år. Som har vært med å vekke, som har vært med å rense, som har vært med å løfte opp all det som har ligget dypt inn i menneskenes natur og inne i jorda.

Dette er en del av deg Mari Solei, det er dette du har sagt deg villig til. I dag står både du og Oddvar som en del av oss. Dere er ikke oss, men deler av en sammensatt energi som er oss. Så er der på en måte som logos som og går gjennom deres egen prosesser i dere selv, og en klargjøring i deres menneskelige bevissthet.
For husk, dere er på jorden og planeten jorda. Og det er denne planeten som skal lyse mer og mer gjennom alle cellene i skapelsen. For det er dette som er bestemt og det som er målet for denne diamanten som er jorda. Den vakreste planet i hele skapelsen som dere bor på. Men det er ingen planeter i hele solsystemet som har gått så dypt i bevegelse i sine grunnstoffer som planeten jorden.
Og bare det i seg selv, er en storhet som menneskene knapt kan skjønne i sitt sinn, mentale og fysiske kropp.
Det er som et frø, ikke mer. Som skal på en måte få lov til å utvikles til en større bevissthets forståelse.

Takk for undervisningen i dag.
Takk Sanat Kumara.