Light and love body Transformation - trinn 1

Trinn 1 av transformasjonen inneholder totalt 4 forskjellige transformasjoner, og der du anbefales å begynne med 1 og dertetter 2,3 og 4.  

I første del av transformasjonen  inngår: 
1. Forløsning av alle arketypiske mønster og sjelsmønster.
2. Tilbakeføring av alle dine sjelebiter. 
3.Oppløsning alle arkiver og kontrakter .
4.Forløse begrensede tanker, følelser og kroppslige opplevelser.  
5.Opphøring av den lineære tid. DNA spiralen omkodes.

Velkommen

Light and love transformation - del 2

Rensning av dødsrikene i den indre jord.

Alle dine energikropper renses gjennom alle dine nedre chakra og likeså inn i jorden og videre. Dette kan være årsaken til problemer i din fysiske kropp i dag.

Her renses hele ditt energilegeme. Mari Solei følger ditt energisystem fra ditt høyere selv gjennom ditt sjelslys hele veien hvor din sjel er guiden i samskapelse med kilden Gud i deg. 

Her renset alle programmer som kan ligge programert fra tidligere liv /dødsfall. Dette kan være disharmoniske ubalanserte energier som kan være via medikamenter, tabeletter ol. Sykdomsårsaker og ubalanser forplanter seg videre via vår energikropp inn i jorden etter at vi er død. Dette er dine fotspor som kan søke deg på nytt i et annet liv har vi fått beskjed om. Alt er skapt ut fra ubalanser. Alt vil alltid søke å bli forløst gjennom deg som har skapt de på en eller annen måte. 

Velkommen

Light and love transformation - del 3

Påkobling av din DNA spiral til 5. dimisjon.

Påkobling av dine indre organer og hele din kroppsbiologi opp til 5. dimensjon.

Det er viktig for deg å få koblet på hele din nye kroppsbiologi slik at du blir innordnet ditt nye DNA og den nye jords energikropp. 

Påkobling og nedlasting av ditt sjelshologram inn i det fysiske. Her vil et helt nytt sjelshologram bli lastet ned til deg som kobles på i aurafeltet ditt til den nye bevissthetskroppen din som mester av deg selv. 

Velkommen!

Light and love transformation - del 4

Dette er en svært viktig behandling for at du kan balansere deg deg på alle plan i din fysiske kropp. Før du har fått integrert de 4 elementer luft, ild, vann og jord som hører til den 3/4 dim så vil det være vanskelig å integrere de neste elemetene.

5 element Eter. 
Eterkroppen er den kroppen som ligger nærmest den fysiske kroppen din. Eterkroppen i den gamle energikroppen din kan sees som tagger. Dette gjør at mye kan henge seg på deg av negative energier rundt deg om du ikke sliper disse taggene.Dvs at du forløser uønskede mønster og programeringer som ligger i dine fotspor.  Den nye eterkropen din er slipt som en diamant hvor du kan støtte deg selv og likeså beholde din energi i ditt sjelarbeid 

6 element Plasma.
Dette element  er nå forløst på jorden i den senere tid. Plasmaenergi er helt ren kjærlighetsprana og kan sees helt gjennomsiktig. Dette er en kjærlighetsenergi som kroppen din i utgangspunktet er skapt ut fra. Det er en stor healingkraft i denne energi som støtter alle deler av den fysiske kroppen din - 

7 element: Kjærlighet.
Det indre barnet i hver enkelt skal nullstilles helt i gammel bevissthet og innordnes det nye med blanke ark. Det er som å begynne å leve i en ny verden på en ny kjærlighetsjord inni sin egen kropp, i sitt eget tempel kan man si. Kristusbarnet holder på å komme hjem i hver enkelt av dere, det er barnets forløsning i hver av dere som er utgangspunktet for" Light and love body transformation." Barnet i deg tar plass og forenes tilbake til den høyeste kilde i deg. Når barnet forløses gjennom en prosess og tilbakereise til sitt opprinnelige, blir vi alle gradvis mer og mer hel og klar til å leve og skape ut fra et rent hjerte og egen visdom, og utvise vår naturlige kjærlighet og glede som kommer fra dypet av vårt indre hjerte og høyeste bevissthet.

Velkommen