Light and love body Transformation - trinn 1

Trinn 1 av transformasjonen inneholder totalt 3 forskjellige transformasjoner, og der du anbefales å begynne med 1 og dertetter 2 ,3 ,4 og 5 

I første del av transformasjonen  inngår: 
1. Forløsning av alle sjelsmønster.
2. Tilbakeføring av alle dine sjelebiter. 
3.Oppløsning alle arkiver og kontrakter.

4. Nedlasting i aurafeltet ditt av ditt hovedhologram for ditt nye energisystem. Dette er hellig geometri ,farvekoder og koder som blir åpnet. Du kan se dette som et blomsthologram som åpnes i ditt aurafelt. 

5. Påkobling til elementærriket  og den indre jord. 

Velkommen