Light and love body Transformation trinn 1

Denne platformen er gitt oss mennesker som hjelp og er med i en høyere plan for hvert enkelt menneske, moder jord og den nye bevissthet. Denne renselsen/transformation innordner oss totalt til den nye jord og vårt nye energisystem.

Denne transformasjonen er delt inn i 4 ulike deler som hver for seg er nøkler til å forløse deg fra gamle historier, til å starte en prosess med å heve din bevissthet og kropp opp mot 5. dimensjon, samt balansere hele ditt energisystem mer og mer, og som en klargjøring for å ta steget inn i 5. dimensjon og den nye jord. 

Våre kropper og våre energifelt trenger hjelp til å bli harmonisert og hevet ut av gamle historier og vevde tråder som er faastlåst ut fra vår erfaringsreise som sjeler.  Det gjelder alt vi selv har opplevd som sjeler, i våre familer, i våre samfunn.  
Vi vandrer ut av dualiteten, gjennom polariteten og inn i enhetsenergien - kilden i deg selv. Det er en vandring gjennom forløsning, energiheving, erfaring, opplevelser, åpning for egen hjertenergi og kraft for å leve i frihet og fred med oss selv og andre, Moder jord, naturen og dyrene. En stor og viktig reise hjem til oss selv.  

Denne platformen med transformasjon og hjelp til våre kropper, er gitt oss mennesker som gaver og er med i en høyere plan for hvert enkelt menneske, moder jord og den nye bevissthet.
Denne renselsen/transformation innordner oss totalt til den nye jord og vårt nye energisystem og gir en aksellrasjon i vårt DNA og våre celler for å vende "nesen hjemmover". 

I 2015 ble det klargjort en stor portal under LYSET I NORD. Denne portalen er som en stor engleportal hvor flere og flere blir innordnet under. Plattformen ligger på fremtidslinjen og blir lastet ned gjennom hver enkelt som tar behandlingene.
Dette er enhets og samskapelse ut fra den nye kjærlighetsjord. Dette er et stort samarbeid og samskapelse fra den nye jord og er et samarbeid med mange lysflåter og galactic stjerne og englegalakser som ligger rundt jorden.

Disse transformasjoner inngår som en del av det vi kaller for Light and love body transformation og er store rensler av ditt energisystem.
Vi bringe her videre noe av den informasjon som er kommet ned til oss fra høyere bevisstheter som vil hjelpe og bistå menneskene i sin utvikling her på jorden i denne tiden. Vår oppgave er å føre ut denne transformasjonen til den enkelte og menneskeheten. 

Behandlingene er sterkt knyttet til våre fysiske kropper og nedstigning og tilstedeværelse i den fysiske verden.
Det handler om vårt nye energisystem, hellig geometri som utvides gjennom en større forståelse for oss mennesker. Det er et stort innblikk vi får som mennesker gjennom å leve, være , handle,og erfare gjennom våre egne opplevelser med å tre inn i en høyere bevissthet med våre fysiske kropper.

Vi vil gjerne dele med deg av våre erfaringer og hvordan vi på vår måte har fått innblikk i vår indre arkiv gjennom å selv arbeide med renselse/transfomrasjon og få lov til å hjelpe andre med deres tilbakereise til seg selv.

Vi ønsker at du skal finne din indre sannhet gjennom din indre reise som bringer deg dit bare du vet hvor er. Når du åpner opp for det, kan vi bistå og hjelpe deg gjennom forskjellige behandlinger og verktøy som er kanalisert ned i forbindelse med denne plattformen.

Alle som leser denne informasjonen har hatt sine ulike personlige reiser og erfaringer så langt og de vil reise videre for å finne sin egen vei og sannhet. 
Bare du vet hvor du står i dag/hva din situasjon er og hvordan du nå ønsker å bevege deg fremover.

1 del av transformasjonen - her inngår: 
1. Forløsning av alle arketypiske mønster og sjelsmønster.
2. Tilbakeføring av alle dine sjelebiter. 
3.Oppløsning alle arkiver og kontrakter .
4.Forløse begrensede tanker, følelser og kroppslige opplevelser.  
5.Opphøring av den lineære tid. DNA spiralen omkodes

2 del av transformasjonen
Rensning av dødsrikene i den indre jord. Alle dine energikropper renses gjennom alle dine nedre chakra og likeså inn i jorden og videre. Dette kan være årsaken til problemer i din fysiske kropp i dag.

3 del av transformasjonen
1.Påkobling av din DNA spiral til 5. dimisjon. 
2.Påkobling av dine indre organer og hele din kroppsbiologi opp til 5. dimensjon. 
3.Påkobling og nedlasting av ditt sjelshologram inn i det fysiske.

4 del av transformasjonen 
Renselse av de 4 elementer. Dette er en svært viktig behandling for at du kan balansere deg deg på alle plan i din fysiske kropp. Før du har fått integrert de 4 elementer luft,ild,vann og jord som hører til den 3/4 dim så vil det være vanskelig å integrere de neste elemetene som er:
5 elemet: Eter.
6 element: Plasma
7 element: Kjærlighet.

Det indre barnet i hver enkelt skal nullstilles helt i gammel bevissthet og innordnes det nye med blanke ark. Det er som å begynne å leve i en ny verden på en ny kjærlighetsjord inni sin egen kropp, i sitt eget tempel kan man si.

Kristusbarnet holder på å komme hjem i hver enkelt av dere, det er barnets forløsning i hver av dere som er utgangspunktet for" Light and love body transformation." Barnet i deg tar plass og forenes tilbake til den høyeste kilde i deg. Når barnet forløses gjennom en prosess og tilbakereise til sitt opprinnelige, blir vi alle gradvis mer og mer hel og klar til å leve og skape ut fra et rent hjerte og egen visdom, og utvise vår naturlige kjærlighet og glede som kommer fra dypet av vårt indre hjerte og høyeste bevissthet.