Stamcelleportal 2 - Kjærlighet

Gjennom aktiveringen får du åpnet opp en stamcelleportal for kjærlighet, aktivert kjærlighet og aktivert Sol-ma-ki energien, Sol-ra-ki energien og kjærlighetsenergien (love). Dette er 3 nye viktige energien som er innrettet oss mennesker og vår videreutvikling.

Stamcelleportal 2 – hva skjer
Aktivering av kjærlighet/kjærlighetsenergien
Aktivering av Kristusenergien
Samordning av den indre og den ytre leder og det indre og ytre hjerte
Påkobling av rotchakra til jordstjernechakra
Diamantportal/hellig geometri kobles på
Påkobling til 5 rensede planeter (Askitaras, Andromeda, Pleiadene, Arcturus, Sirius). Planetene er koblet til 5 tilkoblingspunkter på din fysiske kropp.
Åpning av den bakre fontella (det 4. øyet)
Aktivering på Sol-ma-ki (sol og månekraften – en enhetsenergi)
Aktivering på Sol-ra-ki (healingkraft fra Solguden RA rettet mot den fysiske kropp og forening)