Stamcelleportal 3 - Visdom

Hva skjer
Aktivering av visdom
Koordinering av hjerne og hjerte
Åpning av ditt indre Akasha arkiv
Klargjøring til å forene pinealkjertelen og de 3. øyet.
Fontella aktiveres og påkobles pinealkjertelen og det 3. øyet og vil aktivere det høyere potensialet i hver enkelt.
Påkobling av jordstjernechakraet til mikrochakra og stamceller på mikronivå.
Makaba aktivering (hellig lysstruktur, diamantkoder, krystallkoder, hellig geometri)
Påkobling til Venus og Nova Aurora og tilkoblingspunkter i det indre hjertet (Thymus) og over hodet)
Korrigering av atlasen
Aktivering av Guds lys