Individuelle timer

Vi tilbyr i dag følgende individuelle timer 

Healing/veieldning  -  Oddvar og Mari Solei

Englekanalisering - Mari Solei
Kanalisering av dine dypeste utfordringer som sjel.
Du får tilsendt kanaliseringen som egen fil.

Stamcellekanalisering - Mari Solei 
Kanalisering av dine stamceller - fra ditt opprinnelige univers som sjel.
Du får tilsendt kanaliseringen på fil.