Nye lysportaler mellom 4 og 5 dimensjon

For å hjelpe oss mennesker i overgangen mellom 4 og 5 dimensjon, har vi fått lastet ned 7 ulike lysportaler/innvielser for som påkoblinger, innvielser og velsignelser på vår vei. 

1. portal og  hovedportal: Gudommelig Frihet - hvedportal inn til kroppens DNA. 

2. portal: Gudommelig Kjærlighet

3. portal Gudommelig Glede 

4. portal: Gudommelig visdom

5. portal: Gudommelig sannhet

6. portal: Gudomelig Fred

7. portal: Gudomelig Enhet 

Portalene gis inntil videre kun individuelt og du trenger ikke ta portalene etter hverandre.  Men alle starter med portal 1, og så velger du den portalen du føler du har behov for på ditt neste steg.Husk at ingen går gjennom portalene før de selv har klargjort seg.