Viktige linker til andre sider som har med pilgrimsreisen

Påmelding               Pilgrimsreise               Historien vår 

NORDLYSBILDE FRA KAUTOKEINO

LAVO I NORDLYS

PUST KJÆRLIGHET - PUST KJÆRLIGHET.

Aktiveringer på pilgrimsreisen.

AKTIVERINGEN av lyskoder, hellige geometri fra Lyset i nord. 

Vi åpner opp i Kautokeino for denne aktiveringen før starten av reisen. 

Denne aktiveringen er veldig viktig og åpner opp en bevissthet til kilden hvor du laster ned rene krystallinske energier som igjen smelter sammen med den feminine og maskuline delen av deg.

Det går på hjertet ditt, på egenkjærlighet, ikke den kjærlighet du har for alle andre, for den er ekspandert i alle frekvenser.
Men den indre kjærligheten du har for deg selv og Gud i deg selv, dette er den kjærligheten som vi på dette Gudenivået møter i forhold til den fysiske kroppen.

Det er den gamle jord som frakobles totalt, den nye jord akselerer i deg/din fysiske kroppsbevissthet. Du frakobles gjennom alle stjernegalakser/englegalakser på planeten.

Alt frakobles, du frakobles det gamle. Du frakobles er det gamle energisystemet og blir innordnet det nye energisystemet og ditt nye DNA som også innehar det 24 kronosom som har vært borte.

Alt av lineær tid frakobles på alle plan. Du går helt inn i 0 punktet.
Dette er et krysningspunkt hvor du begynner på nytt.
Alt brytes ned. Tanker, følelser, blokkeringer, programmeringer - alt krystaliseres.

Den gamle ryggraden løftes ut og en krystall søyle lastes ned gjennom hele din ryggrad. Den blir senket sakte ned gjennom hele ryggen.
Den balansere det fysiske og det ikke fysiske. For her finnes det koder som aldri har vært på jorden før.
Samtidig er det en plasmaenergi/bevissthet som lastes ned.

Inni plasmaen, i ryggraden, vises det akkurat som celler som slynger seg inni selve plasmacellen som nå går nedover i ryggraden din og ned i jorda og der det vises at disse plasmacellene aktivere en helt ny biologi i all skapelse.
Det er akkurat som sædceller fra far Gud som du førers inn i mor Gud, inn i Moder jord, som føder det tilbake til og inn i den nye jord.

Slik fødes det videre som barn/krystallfrø inn til den nye jord i deg. Ikke som baby, men krystallfrø/barn som gjøres klar for å fødes.
Dette har tidligere skjedd gjennom befruktning, gjennom mann og kvinne på et jordisk plan Det som nå skjer, er at når disse energiene kommer inn i jorden, er det fordi Mor Gaia og din sin avatarbevissthet blir forent.
Slik er det at en stor Morenergi føder dette videre ut, som på en måte er en avatarbevissthet som inkluderer alle mennesker. Det er en avtarrose, en Avatar engle energi. Dette er første gang hvor dette skjer. Dette er som et indre barn i deg.

De viser at vi går inn i en syklus, hvor den maskuline kobler deg inn i mor Gaia.

Mor Gaia blir på en måte den du forener deg med, men samtidig skjer det på alle nivå.

Du forenes med Mor Gaia. Gjennom den feminine og maskuline skaperkraft (harachakra) forenes du med Mor Gaia gjennom himmel og jord - SANTACOORA - for alt er av samme bevissthet.

Det som ble din oppgave, var å forene disse deler av deg selv som feminin og maskulin energi.

Det er dette som skjer nå, det er ingen splittelse lenger, det er forening/synkronisering i alle ledd. Den maskuline energi konnekter alle deler av skapelsen fordi de maskuline høyere Gudearkiv er forløst og åpnet fra kilden.

For du er alt og det skjer på alle lag av bevissthet når du møter denne skaperkraft i deg selv. Dette har aldri skjedd før. Det er en ny fødsel som skjer, dette er avatarrosen og alrunen som møtes, og smelter sammen.

Dette er den største fødsel og forent kraft mellom den maskuline og feminine energi som nå skjer i det fysiske gjennom våre kropper. Det skjer gjennom dragebevisstheten, englepusten, ildpusten.

Det vises som om energisøyla i ryggraden har en plasmavegg, plasmaveggen er helt myk, eterisk, gjennomsiktig og den er på en måte elastisk som en gummimembran som sitter rundt cellene våre.
Der alt av solarenergier/lyskoder går og vibrer gjennom, all komisk energi, alt det du trenger til kroppen din, alt går gjennom denne membranen og føres videre ut i organene dine.

Det er den nye menneskekroppen, hvor føden kommer fra kilden og Moder jords kilde og at den kraft føres gjennom ryggraden (akkurat som ryggraden blir den nye tarmsystemet). Slik vises det oss.

Det er som om det skjer en omkoding i hjernen nå i forhold til inn og utpust og at frakoblingen til det gamle energisystemet, den gamle kroppen, den gamle jorda, alt skjer nå.

Denne frakoblingen gjør at et nytt energisystem tar helt plass og dette har vært en klargjøring som har skjedd gjennom lang, lang tid gjennom en vekkelse av kroppen, vekkelse gjennom forløsning av våre  stamceller, vekkelse på alle plan. Spirituelt og i jorda samtidig.

Når denne krystallsøyla blir lastet ned, vil dette bli en fødselskanal som er en fødsel av alt det du som mennesket trenger i fremtiden i forhold til den nye fysiske kroppen.

All føden blir tatt inn i plasma og renset før det føres ut i organer. På en måte kan vi se den gamle kroppens energisystem som et sted hvor cellene ikke klarer å ta opp nok energi.

Siden den gamle energien var begrenset /blokkert i forhold til kroppen, så klarte ikke stamcellene og kroppen å åpne opp for det opprinnelige og for balanse fordi den gamle kroppen var ubalansert.

Når alt tilbakeføres og blir balansert, forklares/vises det for oss at alt ligger i ryggsøyla (vår opprinnelige kraft). Dette er gralen som føres alt inn, der ekspanderer alt ut i fra og inn til organene i den fysiske kroppen.

Det er dette fostret som ligger i Lyset i nord og i Finnmark. 

Slik vil du bli helt konnektet til Moder jord og Fader himmel og det nye hellige tempel i deg sybolisert som Nidaros.

Dette er en prosess der organene dine vil begynne å arbeide på en helt annen måte, en eksklusiv måte, en helt annen energi begynner å føres inn gradvis.

Dette er en stor prosess som holder på å åpnes opp og som åpnes opp i dere.

Dette er arkiv som er åpnet opp fra den indre Amentis og vannkodene på Sirius B.

Kanalisert ned til oss mennesker av Mari Solei

Cygnus. Her ser dere mange symboler. Den hvite ørn som holder en overenergi. Slangen som holder kundalinikraften og fødselen inn i det nye. Dere ser Vega/Lyren i bildet.

FRA SVALBARD

FRA SVALBARD SAFARI

Åpning av energiportal fra Cygnus over Alta.

Sygnus blir den nye innstrømningen vår i den nye energien - den nye jord.

Pleiadene som tisligere har vært vår innstrømningportal er nå tilbakeført til Sygnus.
Likeså Andromeda,Arkturius,Venus og Orion. Disse planeter ligger nå inni i Sygnus - renset og ført ut fra dualitet og den gamle jords energisystem. _____________________________________________________________________
Historien forteller oss at Lyren var den opprinnelige innstrømningskanal og passasje inn mot jorden før det skjedde en stor katastrofe på planeten Vega som ligger i Lyren.

Etter dette ble vår innreise til jorden annerledes ut fra en en annen plan enn den opprinnelige.

Dette har medført en stor ubalanse og hvor vi også åpnet opp for utenforstående univers som ikke skulle være her. Univers av høy teknologi. Dette ser vi nå på jorden i dag. Denne teknologi er ikke styret gjennom hjerte - men gjennom forskning på oss mennesker.

Det er dette som nullstilles i denne tid på jorden. Portalene som har vært åpnet for dette er nå stengt inn mot jorden i samarbeid med høyere galakser.

Dette har vært en del av Mari Solei og Oddvas oppgave samt mange andre. Det er ikke noe galt med teknologi - men teknologien skal være innordnet våre hjerter .

Den nye teknologien for den nye jord vil nå helt bli innordnet den høyere kosmiske plan og våre hjerter for den nye kjærlighetsjord.

NORDLYSKATEDRALEN OVER ALTA.

OFFERSTEIN PÅ FINNMARKVIDDA

ALTAELVA KLØFTA

Påkobling av 4 energisøyler fra Cygnus over Nordlysbyen Alta

Her tenner vi Nordlysfakkelen ved Nordlyskatedralen og tar ned 4 lyssøyler som skal påkobles i Cygnus og forankring av den nye kjærlighetsjord.
Disse energisøyler vil bli påkoblet den fysiske kroppens energitempel i hver enkelt. En sterk aktivering. Integrering dagen etter.