Åndelig kirurgi

Kjære dere. 

Det er en stor glede for meg å åpne opp for denne undervisning som kommer direkte fra mitt hjerte til dere.
Jeg har undervist i åndelig kirurgi i mange år og jeg selv arbeider som terapaut i denne tjenesten.
Åndelig kirurgi går direkte inn på samskapelse med hver celle i kroppen vår. Alle våre celler i kroppen arbeider sammen ikke en og en. Slik er det også at vi mennesker forstår at vi er samskapere sammen selv om vi har en personlig utvikling. 

Litt om bakgrunnen for undervisningen for åndelig kirurgi.
Jeg opplever i dag at denne form for innsikt jeg har fått med meg gjennom samtaler og undervisning fra et høyere plan er svært viktig i dag. Den gang jeg ble åpnet opp og ført inn i denne undervisning var jeg selv elev og kursleder av meg selv fra et høyere plan gjennom mestere som arbeidet gjennom meg for å helbrede min fysiske kropp på alle plan. Jeg var den gang arbeidsufør og møtte helsevesnet, uføretrygd og utdanning.

Gjennom 11 år - fra 2000 til 2011 - helbredet jeg meg selv ut fra fra en situasjon hvor jeg var helt avslått og hjelpeløs overlatt andre gjennom behandling, manuell terapi, ergoterapaut osv.

Langsomt kom jeg tlbake til meg selv mer og mer i min kropp og fikk samtidig en klarhet og innsikt fra et høyere plan som hjalp meg underveis gjennom kanalisert info.

Jeg har alltid vært en åpne kanal hvor min åndelige kontakt har vært til stede store deler av mitt liv. Dette kom godt godt med i min prosess med å helbrede meg selv. 

Den infoen som kom til meg den gangen, var en høy insikt, som jeg i dag ser har stor betydning for våre kropper.

På dette kurset vil jeg dele med deg og være en åndelig og fysisk guid for deg, slik at du kan komme i kontakt med din indre lege/ kraft/legeteam inn i deg.

Dete er en innsikt og en samskapelse med deg selv og ditt høyere selv som kan åpne deg  opp lag for lag for nye rom inni deg som handlet om frekvensheving av din fysiske kropp.

Jeg har vel etterhvert forstått større og større betydning av dette i mitt liv i dag og gjennom det som vi mennesker møter i oss selv og våre fysiske kropper. 

På kurset vil du gjennomgå.

1. Lage energirom og holde energi i det fysiske. 

2. Arbeide gjennom lyspust.

3. Være en oppservatøt av deg selv og legeteamet.

4. Åpne opp for samskapelse og direkte dialog med din indre lege/legeteam/mester.

5. Åpne deg for å gå inn i din egen fysiske kropp /andres kropp. 

6. Være megskaper/healer/kirurg av deg selv/andre. 

7. Være i dialog med deg selv/ditt legeteam utfra hva du ønsker opplysninger om. Dette kan gjelde andre lag av ditt energifelt/kropper. 

8. Lære å ta ned plasma i form av vitaminer,mineraler,blomstermedisin osv. til din fysiske kropp. Dette innebærer å lage energirom hvor du laster ned disse plasmapakker og innretter de etter kroppens behov etterhvert. Dette kan være for eks . 1 mnd. i gangen. 

Vi får se hvordan energien vil arbeide i kursgruppen.

Jeg har satt opp dette programmet 1 mnd med 2  sendinger hver uke .  Sendigene vil foregå i egen FB gruppe.  Om du ikke er tilstede under sending, så kan du se sendingen etterpå. 

Opplegg:
1 sendinger hver uke med undervisning. Her vil det bli spilt inn videoer ang den indre leder ,demo osv. i tilegg. Jeg har satt av mandag for undervisning på kveldstid kl: 20.00 

1 sending hvor jeg svarer på spørsmål og hvor vi deler av oss selv.  Hver torsdag til spørsmål/svar/meditasjon/mantra sammen kl: 20.00. 

Tilsammen: 4 hovedsendinger og 4 sendinger ang. spørsmål/svar. 

Jeg gleder meg masse til å møte dere fra hjerte mitt og  ønsker deg hjertelig velkommen som du er med alt du er.

Du trenger ingen forkunnskaper til dette kurset enn kunn å åpne opp for ansvar for deg selv og din egen utvikling. 

Når det gjelder lyspust og transformasjon vil jeg sende lydfiler til dere som ikke er kjent med dette redskapet.  Lyspust er en del av grunnpilarene for å forløse deg selv. 

Jeg får også se at vi mennesker trenger en solid grunnmur i denne tid som gjør at vi trygt kan stå i de nye høye energien som vi skal inn i. Da er det godt å kunne være en som styrer din egen bevissthet gjennom din kropp. Alt begynner med deg selv. 

Oppstart, påmelding/påmeldingsfrist, pris og innbetaling.
Kurset starter 1 februar. 

Påmeldingsfrist: 25 jan. 

Pris: 1000,-

Påmelding: marisolei@spiritgarden.no

Info og info om innbetaling vil bli sendt deg etter påmelding. 

 

Velkommen fra hjerte til hjerte 

Mari Solei.