Det nye mennesket deg

Hjertelig velkommen til denne siden som er en påmeldingsside for en ny FB gruppe som vi etablerer fra 1. mars 2021.

Velkommen til gruppen det nye mennesket deg - info om gruppen og påmelding.

Velkommen til denne gruppen som vi etablerer på FB og som vi har valgt å kalle det det nye mennesket deg og som og er skaperfundamentet for det nye samfunn.

Vi er inne i en ny fase av utvikling der vi aksellere oss mer og mer inn i og mot en høyere energifrekvens som danner plattform for det nye mennesket/det frie mennesket/den nye jord.
Dette skjer gjennom at vi alle er oss selv og utrykker oss selv gjennom oss selv og våre erfaringer. Det er dette og vi oppfordrer at du deler med andre i gruppen.

Frihet og den frie vilje er noe vi alle vil kommer sterkt i nærkontakt med underveis i den prosessen vi er i som sjeler med å høyne vår bevissthet og hvor dere er med som byggesteiner og medskapere for det nye samfunn.

Vi beveger oss inn i en større og større enhetsenergi og der himmel, moder jord og det fysiske fornes sterkere og sterkere etter hvert som vi tilbakefører våre gamle erfaringsdeler.

En ny tid uten å vite hva den enkelte går til, men der vi alle beveger oss mer og mer inn i en skapende verden, et vakkert sted inni oss som og skaper et nytt harmonisk ytre samfunn utfra kjærlighet fra hjerte.

For å få dette til er det viktig med et positivt og løftende fokus i gruppen.

I gruppen deler Mari Solei og Oddvar av alt det som er kommet inn til oss og som kommer inn av ny bevissthet og energi.  

Info om gruppa

Denne gruppa bygger på det nye felleskapet på den nye jord.
Gruppa åpnes 4/3 kl: 20.00.
Under åpningen vil stamcellene til det nye barnet Deg bli åpnet gjennom lyd fra Grabriels trompet. Gjennom hver celle i din kropp vil det bli aktivert en forbindelse til deg og det nye menneske/barnet Deg.

Hva vil du finne i gruppen

Vi deler med dere den info vi har fått om den tiden vi går inn i.

Materiell, også mye nytt, vil bli lagt ut løpende og delt inn i moduler. Det gjelder både tidligere kanaliseringer og nye kanaliseringer, lyspust, transformasjonsteknikken, stamceller, renselser mm. Livets Nøkkel, Elementene, den nye fysiske kroppen/energikroppen. Bevissthet, energi, manifestasjon. Osv..... •

Det vil bli meditasjon, transformasjonskvelder og aktiveringer i forhold til bevissthet og energier som kommer inn.

Det vil bli sendinger hvor vi som gruppe åpner for de nye stamceller gjennom aktiveringer. Det vil også bli åpning for portaler angående lyspust og plasmaenergi. Dette for å hjelpe den fysiske kroppen for å ta ned/inn mer lys.

Det vil bli temakvelder i forhold til den tiden vi er inn i og hva som løftes frem i lyset og som kan bidra til at vi alle hever vår personlige bevissthet.

Innspill og deling fra dere som gruppedeltakere er viktig, slik at vi sammen bidrar til å løfte hverandre.

Sendinger

Vi planlegger 1 sending pr uke, men det kan og komme inn spontane ekstra sendinger. Og sommerferie, juleferie og påskeferie blir selvfølgelig lagt inn.

Tidspunktene for sendinger kan variere, men du vil alltid ha tilgang til alle sendingene når du er medlem av gruppen.

Påmelding, årspris og om FB gruppen

Påmelding
Påmelding skjer på epost til oddvar@spiritgarden.no

Du kan melde deg på når det passer for deg, men FB gruppen åpnes 1. mars 2021. Om du melder deg på etter 1. mars, så har du tilgang til alt som tidligere er lagt ut. Så snart du har meldt deg på og innbetalt årsprisen, vil du bli lagt til gruppen.

FB gruppen er lukket
Gruppen vil være lukket for andre enn påmeldte/betalende medlemmer.

Ønsker du å anbefale gruppen til andre
Om du ønsker det, så kan du også anbefale andre til akkurat denne gruppen fra vår denne webside www.spiritgarden.no.
Anbefaling av andre kan IKKE skje direkte FB gruppen det nye mennesket deg.

Årspris
Prisen for å delta er kr 2.000, - for et helt år og fra den dato du melder deg på.
Innbetaling skjer til konto 1214.44.56570 og merkes med det nye mennesket deg.

Skulle du ønske mer informasjon, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med Oddvar på oddvar@spiritgarden.no eller telefon 95051226.

Hjertelig velkommen inn i gruppen.
Mari Solei og Oddvar