Info om kurset Budbringeren

Budbringer i ny bevissthet

Englearbeidet I 1986 ble det åpnet opp en stor bevissthet inn til oss mennesker fra engleriket. Den gangen var det første side av en stor tykk bok som ble gitt oss mennesker som hjelp i overgangen til en høyere bevissthet.

Denne tjenesten handlet om våre fysiske kropper, oppstigning/nedstigning, vårt indre akasha, DNA, mønster, energikropper osv. Denne bevissthet lå i vår fremtidslinje, men begynte da å kanaliseres inn på jorden. Hensiktet var at englene ønsket et samarbeid i samskapelse med hver enkelt sjel ved å knytte seg inn i vårt kollektive mønster som menneskehet som ville være med å heve jordensog menneskehetens bevissthet.

Dette mønster lå i sjeluniverset og berørte oss alle - også engleriket. Vi vet at vi har hatt mye hjelp med oss gjennom våre jordiske inkarnasjoner hvor engleriket har vært en del av våre guider og hjelpere. Nå er alt ferdig erfart og alt skal tilbakeføres til ONE og innkluderes i oss alle. Alt vil da omformes i lys og kjærlighet.

Vi vet at englene har trekt seg ut av vårt kollektive felt, men dette vil ikke si at de er borte. Dette betyr at vi mennesker har ekspandert vår indre kokong/energifelt og at vi har åpnet opp for vår egen indre engelenergi/bevissthet gjennom oss og våre kropper.

Dette vil forløse 52 ledd bakover i vår energilinje/arketypiske mønster i det fysiske. Tidligere har dette blitt forløst på et energiplan og ikke inn i det fysiske. Dermed er vi med på omskapelsen gjennom alle ledd i det fysiske gjennom denne behandlingen. Dette er stort. 

Det vil dermed også ha stor betydning for våre nærmeste og vil berøre våre barn, mor og far, besteforeldre, oldeforeldre osv. bakover. Galactic alignment "Budbringeren"er et ledd i denne høyere plan som nå er kanaliseres inn til oss på jorden.

Disse behandlingene handler om det indre barn i oss alle som skal forløses ut fra dualitet. Mønstrene i vårt DNA er koblet til jordens lysnett og likeså kroppens DNA. Dette er også det arvegenetiske mønster og universets mønster. 

Santacoora - la den høyeste vilje skje - det er fullbrakt. 

Kursoversikt.

Englekurset "Budbringeren"

Jeg sitter her i mitt indre rom i meditasjon å spør min høyere sjel hva menneskene trenger i denne tid og hva jeg kan bidra til av meg selv.

Da hører jeg det jomer rundt meg. "Santacoora. " Jeg puster videre og blir vist høye rosa engleskikkelser som trer frem. Jeg kjenner de fra før fra englearbeidet Budbringeren som jeg har ført ut på jorden i mange år. 

I mange år har jeg vært i indre sterke indre prosesser og er nå integrert i min egen englestråle som Mari Solei. 

Dette var en del av min høyere plan og utvikling som sjel. I dag vil de som går inn i dette arbeidet utføre dette fra sin indre englebevissthet.

Gjennom Universet nøkkel "Kee of life" og lyskoden Santacoora vil denne forløsningen skje. Denne universelle nøkkel har flere navn:
Livets nøkkel - den magiske nøkkel - kjærlighets nøkkel. Denne nøkkelen er inni hvert menneske og er en del av en høyere skaperkraft som omskaper og forløser alt i deg tilbake til deg selv og din iboende kraft som sjel.

Dette er med å forløse alle de arketypiske mønster som hjelper menneskene fri fra det kollektive felt og massebevisstheten. Hele den linære tid snur 360grader rundt etter denne behandling. 

Behandlingen går på lyspust og lysveving samtidig hvor du fører menneskene gjennom en indre reise hvor forløsningen skjer. Hver enkelt blir påkoblet den nye energien gjennom hele kroppsbevisstheten sin.

Det er som om livets tre blir aktivert gjennom hver kroppsceller. Denne behandlingen kan gjøres i grupper og for hver enkelt.

Et utrolig englearbeid hvor du samarbeider med din indre engleneenergi/bevissthet og ditt høyere selv.

Behandlingen  skjer fra Gudeuniverset. Dette er nytt hvor energien på den nye jord er innrettet dette arbeidet gjennom ditt nye DNA. Selv om du som englearbeider klargjør deg i dette finnes det mange mennesker på moder jord som trenger deg for å komme hjem. Du vil bli en hjelper fra ditt indre hjerte i dette utfra din høyere sjel. 

Du vil få kunnskap på kurset i alle de arketypiske mønster. Du vil gjenkjenne disse mønstrene i deg selv samtidig som du veileder andre i dette. Det er dette som er fantistisk utviklende hvor du veileder utfra din indre livsbok samtidig som du knytter inn den høyere viten i dette som er gitt oss mennesker. 

Du vil etterhvert kunne lese bevisstheten i en klient/person utifra din indre viten. Du vil vokse gjennom dette arbeidet som sjel. Dette er det jeg selv sitter tilbake med etter å være i englearbeidet i ca. 25 år. Du vil  å se hvilket  mønster hver enkelt sitter fast i.

Dette har med den nye kroppsbiologi og forståelsen av deg selv. På kurset vil du selv bli forløst og få belyst ditt eget mønster. 

Dere vil gjennomgå store transformasjoner på alle plan. Jobbe med hverandre for å forstå mønstrene og likeså behandling.

Dette er et stort etterlengtet arbeid  som er sterkt ønsket på moder jord. Dette vil og være med å øke din egen bevissthet og det kollektive felt likeså.

Kurset vil forgå på egen FB gruppe 2 ganger hver uke. Dette vil kunne bli forandret alt etter kursets fremgang. Det vil bli direktesendinger, vidoer, info eks. 

Jeg ønsker sterkt å viderføre denne info og behandling  ut over jorden til flest mulig fra hjerte mitt. 

Jeg ønsker deg hjertelig velkommen fra mitt indre englehjerte til ditt englehjerte. 

Namaste! 
Velkommen! 

Start/avslutning
Oppstart: 3 mai
Avsluttes: 18 juni 

Pris/påmelding/innbetaling
Kr: 2000.- 

Påmelding: marisolei@spiritgarden.no

Innbetaling til kontonr: 05397846743