Light and love transformation 4

Rensning av dødsrikene i den indre jord.

Alle dine energikropper renses gjennom alle dine nedre chakra og likeså inn i jorden og videre. Dette kan være årsaken til problemer i din fysiske kropp i dag.

Her renses hele ditt energilegeme. Mari Solei følger ditt energisystem fra ditt høyere selv gjennom ditt sjelslys hele veien hvor din sjel er guiden i samskapelse med kilden Gud i deg.

Her renset alle programmer som kan ligge programert fra tidligere liv /dødsfall. Dette kan være disharmoniske ubalanserte energier som kan være via medikamenter, tabeletter ol.

Sykdomsårsaker og ubalanser forplanter seg videre via vår energikropp inn i jorden etter at vi er død. Dette er dine fotspor som kan søke deg på nytt i et annet liv har vi fått beskjed om. Alt er skapt ut fra ubalanser.

Alt vil alltid søke å bli forløst gjennom deg som har skapt de på en eller annen måte. Velkommen