Light and love transformation 5

Påkobling av din DNA spiral til 5. dimisjon.

Påkobling av dine indre organer og hele din kroppsbiologi opp til 5. dimensjon.

Det er viktig for deg å få koblet på hele din nye kroppsbiologi slik at du blir innordnet ditt nye DNA og den nye jords energikropp.

Påkobling og nedlasting av ditt sjelshologram inn i det fysiske.

Her vil et helt nytt sjelshologram bli lastet ned til deg som kobles på i aurafeltet ditt til den nye bevissthetskroppen din som mester av deg selv.

Velkommen!