Light and love transformation 6.

Dette er en svært viktig behandling for at du kan balansere deg deg på alle plan i din fysiske kropp.

Før du har fått integrert de 4 elementer luft, ild, vann og jord som hører til den 3/4 dim så vil det være vanskelig å integrere de neste elemetene.

5 element Eter.

Eterkroppen er den kroppen som ligger nærmest den fysiske kroppen din. Eterkroppen i den gamle energikroppen din kan sees som tagger. Dette gjør at mye kan henge seg på deg av negative energier rundt deg om du ikke sliper disse taggene.

Dvs at du forløser uønskede mønster og programeringer som ligger i dine fotspor. Den nye eterkropen din er slipt som en diamant hvor du kan støtte deg selv og likeså beholde din energi i ditt sjelarbeid

6 element Plasma.

Dette element er nå forløst på jorden i den senere tid. Plasmaenergi er helt ren kjærlighetsprana og kan sees helt gjennomsiktig. Dette er en kjærlighetsenergi som kroppen din i utgangspunktet er skapt ut fra. Det er en stor healingkraft i denne energi som støtter alle deler av den fysiske kroppen din

7 element: Kjærlighet.

Det indre barnet i hver enkelt skal nullstilles helt i gammel bevissthet og innordnes det nye med blanke ark. Det er som å begynne å leve i en ny verden på en ny kjærlighetsjord inni sin egen kropp, i sitt eget tempel kan man si. Kristusbarnet holder på å komme hjem i hver enkelt av dere, det er barnets forløsning i hver av dere som er utgangspunktet for" Light and love body transformation." Barnet i deg tar plass og forenes tilbake til den høyeste kilde i deg. Når barnet forløses gjennom en prosess og tilbakereise til sitt opprinnelige, blir vi alle gradvis mer og mer hel og klar til å leve og skape ut fra et rent hjerte og egen visdom, og utvise vår naturlige kjærlighet og glede som kommer fra dypet av vårt indre hjerte og høyeste bevissthet.

Velkommen